Avgiftsfri förskola 6 timmar per dag

Facebook
Twitter
LinkedIn

För barn till föräldrar som går på försörjningsstöd eller är i etableringsfasen och deltar under motsvarande tid i motprestation. Tillgången till förskola är en förutsättning för en lyckad integration, både för nyanlända barn och föräldrar. Där kan kostnaden vara ett hinder för vissa.

Därför bör förskolan vara avgiftsfri 6 timmar per dag om man är i etableringsfasen eller går på försörjningsstöd och föräldern deltar i motprestation under motsvarande tid. Om kravet är att etableringsprogrammet ska motsvara heltid och man inte vill låsa in kvinnor måste möjligheten till barnomsorg finnas annars riskerar vi att kvinnor lir de som stannar hemma med barnen under lång tid och inte etableras i samhället, något som påverkar integrationen men också den egna försörjningen och pensionen i framtiden.

 

Förslag i majoritet

I majoritet kan vi lägga initiativärende i ansvarig nämnd att erbjuda avgiftsfri förskola för de som deltar på heltid i etableringsprogram. Se över samordning samarbete mellan olika förvaltningar så att det finns en röd tråd där man ser helheten och kan erbjuda barnomsorg som fungerar.

 

Förslag i opposition

Bygg först opinion över varför man inte prioriterar denna fråga. Plocka in de lokala men också nationella aspekterna den långa tid det tar att etablera sig. Hur arbetsmarknaden behöver folk inom många områden. Att passivitet leder till psykisk ohälsa, kvinnor som låses in i utanförskap osv. Lyft gärna att genom att erbjuda förskola nu får vi ut arbetsföra medborgare snabbare i arbete och att integrationen också kommer att förbättras.

Lägg en motion i fullmäktige – ha en tydlig informativ brödtext, varför vi tycker detta är oerhört viktigt och var sen tydliga i att satsen så ni träffar rätt, få med samordning, krav och uppföljning.