Fritextssök

Fritextssök

Politiskt område

Politiskt område

Geografiskt område

Geografiskt område

Din roll

Din roll

‎‎

Skola

Avgiftsfri förskola 6 timmar per dag

För barn till föräldrar som går på försörjningsstöd eller är i etableringsfasen och deltar under motsvarande tid i motprestation. Tillgången till förskola är en förutsättning för en lyckad integration, både för nyanlända barn och föräldrar....

Skola

Barnomsorg på obekväm arbetstid

Kommuner ska idag sträva efter att erbjuda omsorg för barn på obekväm tid då de inte erbjuder förskola. Barnen ska då få omsorg i den utsträckning som behövs utifrån föräldrarnas förvärvsarbete och familjens situation i...

Vård

Transparens i LOV

LOV – Lagen om Valfrihet ger invånaren möjlighet att själv påverka och välja vem som utför exempelvis omsorgen i hemmet, är avlösare till ditt barn/ungdom eller vilket omsorgsboende du vill bo på. Vid införande av...

Trygghet

Sorgepeng vid missfall och spädbarnsdöd

Inför sorgepeng med 3 dagars ersättning till en kvinna som får missfall eller där barnet dör i plötslig spädbarnsdöd. Rätten ska även gälla hennes eventuella partner. I Nya Zeeland och Indien finns en särskild statlig...

L

L