Fritextssök

Fritextssök

Politiskt område

Politiskt område

Geografiskt område

Geografiskt område

Din roll

Din roll

‎‎

Integration

Tydligare krav på motprestation

Där det blir konkreta konsekvenser om man inte deltar fullt ut i etableringsprogrammet. Kravet på motprestation på heltid måste förtydligas och om någon inte deltar enligt överenskommelse ska det få kännbara konsekvenser. Det kan exempelvis...

Skola

Erbjud barnomsorg från sex månaders ålder

En mer flexibel barnomsorg skulle öka möjligheterna och flexibiliteten för kvinnors deltagande på arbetsmarknaden. Det skulle inte minst vara betydelsefullt i de familjer som inte har andra möjligheter att få avlastning inom familjen med barnen....

L

L