Fritextssök

Fritextssök

Politiskt område

Politiskt område

Geografiskt område

Geografiskt område

Din roll

Din roll

‎‎

Ett gott exempel!
Vård

Utbilda fler barnmorskor – Stockholm

Utbilda fler barnmorskor. Jonas Lilleberg Eriksson, tidigare politiskt sakkunnig i Region Stockholm. Barnmorskor och specialistsjuksköterskor är bristyrken över hela landet. För att locka sjuksköterskor att bli specialistsjuksköterskor eller barnmorskor har vissa regioner valt att erbjuda...

Skola

Avgiftsfri förskola 6 timmar per dag

För barn till föräldrar som går på försörjningsstöd eller är i etableringsfasen och deltar under motsvarande tid i motprestation. Tillgången till förskola är en förutsättning för en lyckad integration, både för nyanlända barn och föräldrar....

Ett gott exempel!
Integration

Jobbinspiratörer / Stadsdelsmammor Helsingborg

Intervju med Richard Lundberg, ordförande i arbetsmarknadsnämnden i Helsingborg. I Helsingborg har man infört något som kallas för stadsdelsmammor, en form av jobbinspiratörer. Där man tar tillvara lokala krafter och eldsjälar med områdeskännedom och lokal...

Skola

Tydliggör programmeringen i skolan

Det råder idag brist på kvalificerade personer inom Tech branschen och en särskild brist på kvinnor. Företrädare för Tech branschen lyfter själva mer programmering i skolan som ett sätt att få fler och även kvinnor...

Trygghet

Inrätta trygghetsstråk i stadskärnorna

Kvinnor upplever sig generellt mindre trygga i de offentliga rummen än män. Det behövs därför krafttag på flera olika nivåer för att öka den upplevda och faktiska tryggheten för kvinnor. Att som kvinna känna sig...

Jämställdhet

Större flexibilitet att överföra dagar med föräldrapenning

Frågor om samhällets ekonomiska stöd runt föräldraskap aktualiserar frågor om individens frihet, ekonomisk jämställdhet och samhällets funktionssätt. Föräldraförsäkringen är till för både föräldrar och barn: föräldrar ska kunna arbeta och barn ska ges förutsättningar för...

L

L