Fritextssök

Fritextssök

Politiskt område

Politiskt område

Geografiskt område

Geografiskt område

Din roll

Din roll

‎‎

Arbete

Utökat RUT-avdrag

För att underlätta för fler familjer att få livspusslet att gå ihop! Kvinnor står för en större del av det obetalda hemarbetet. Det gör stor skillnad i ett längre perspektiv: en halvtimmes hushållsarbete om dagen...

Vård

Få, men uppföljbara krav i LOV

Kraven som ställs på aktörer som verkar inom Lagen om valfrihetssystem (LOV) bör utvecklas. Konkurrens är sunt. Att en patient eller brukare själv får välja vem som ska ge vård och omsorg är värdefullt och...

Vård

Stärkta kvalitetskontrollfunktioner i LOV

För att en kommun eller region ska vara säker på att endast seriösa utförare ingår i LOV måste kvaliteten enkelt kunna följas upp. Detta ställer krav både på hur kvalitetskraven är utformade och de metoder...

Skola

Tydliggör programmeringen i skolan

Det råder idag brist på kvalificerade personer inom Tech branschen och en särskild brist på kvinnor. Företrädare för Tech branschen lyfter själva mer programmering i skolan som ett sätt att få fler och även kvinnor...

L

L