Fritextssök

Fritextssök

Politiskt område

Politiskt område

Geografiskt område

Geografiskt område

Din roll

Din roll

‎‎

Jämställdhet

Större flexibilitet att överföra dagar med föräldrapenning

Frågor om samhällets ekonomiska stöd runt föräldraskap aktualiserar frågor om individens frihet, ekonomisk jämställdhet och samhällets funktionssätt. Föräldraförsäkringen är till för både föräldrar och barn: föräldrar ska kunna arbeta och barn ska ges förutsättningar för...

Integration

Jobbinspiratörer

Det finns i dagsläget inga uppgifter på hur många utrikesfödda kvinnor som inte är inskrivna hos Arbetsförmedlingen trots att de saknar sysselsättning. Detta är kvinnor som saknar egen försörjning, sociala nätverk utanför hemmet och som...

L

L