Fritextssök

Fritextssök

Politiskt område

Politiskt område

Geografiskt område

Geografiskt område

Din roll

Din roll

‎‎

Skola

Barnomsorg på obekväm arbetstid

Kommuner ska idag sträva efter att erbjuda omsorg för barn på obekväm tid då de inte erbjuder förskola. Barnen ska då få omsorg i den utsträckning som behövs utifrån föräldrarnas förvärvsarbete och familjens situation i...

Trygghet

Inrätta trygghetsstråk i stadskärnorna

Kvinnor upplever sig generellt mindre trygga i de offentliga rummen än män. Det behövs därför krafttag på flera olika nivåer för att öka den upplevda och faktiska tryggheten för kvinnor. Att som kvinna känna sig...

Skola

Erbjud barnomsorg från sex månaders ålder

En mer flexibel barnomsorg skulle öka möjligheterna och flexibiliteten för kvinnors deltagande på arbetsmarknaden. Det skulle inte minst vara betydelsefullt i de familjer som inte har andra möjligheter att få avlastning inom familjen med barnen....

Trygghet

Sorgepeng vid missfall och spädbarnsdöd

Inför sorgepeng med 3 dagars ersättning till en kvinna som får missfall eller där barnet dör i plötslig spädbarnsdöd. Rätten ska även gälla hennes eventuella partner. I Nya Zeeland och Indien finns en särskild statlig...

L

L