Fritextssök

Fritextssök

Politiskt område

Politiskt område

Geografiskt område

Geografiskt område

Din roll

Din roll

‎‎

Skola

Avgiftsfri förskola 6 timmar per dag

För barn till föräldrar som går på försörjningsstöd eller är i etableringsfasen och deltar under motsvarande tid i motprestation. Tillgången till förskola är en förutsättning för en lyckad integration, både för nyanlända barn och föräldrar....

Företagande

Förenkla regelbördan för företagare

En företagare som satsar och etablerar sin verksamhet i din region och kommun tar ofta ett stort steg och gör en stor investering. Om företagets satsning medför att man behöver bygga, ha miljöinspektioner, ackreditera sig...

Arbete

Träning på arbetstid

Kvinnor rapporterar i betydligt större utsträckning att man mår psykiskt dåligt, kvinnor är också sjukskrivna i nästan dubbelt så stor utsträckning som män, vilket får konsekvenser för livsinkomster och framtida pensioner. Sjukfrånvaron är som högst...

Jämställdhet

Större flexibilitet att överföra dagar med föräldrapenning

Frågor om samhällets ekonomiska stöd runt föräldraskap aktualiserar frågor om individens frihet, ekonomisk jämställdhet och samhällets funktionssätt. Föräldraförsäkringen är till för både föräldrar och barn: föräldrar ska kunna arbeta och barn ska ges förutsättningar för...

Skola

Barnomsorg på obekväm arbetstid

Kommuner ska idag sträva efter att erbjuda omsorg för barn på obekväm tid då de inte erbjuder förskola. Barnen ska då få omsorg i den utsträckning som behövs utifrån föräldrarnas förvärvsarbete och familjens situation i...

L

L