Avsätt tid till studie- och yrkesvägledning (SYV) i timplanen

Facebook
Twitter
LinkedIn

Det finns stora fördelar med att tidigt introducera studie- och yrkesvägledning (SYV). Genom att visa på olika vägar i yrkeslivet ger man
eleverna en bättre grund att stå på för att kunna göra ett genomtänkt val inför gymnasiet.

En annan fördel med tidig introduktion till olika yrkeskategorier är också att väcka intresse för en arbetsmarknad som inte är det mest naturliga att välja eftersom man kanske aldrig hört talas om den.

Detta skulle kunna gynna tjejer och få dem att vilja satsa på traditionellt manliga yrken, exempelvis techbranschen, där det idag råder en brist på både kvinnliga företagare och anställda. Idag finns ingen tid reserverad i timplanen för SYV, vilket gör det svårt att bedriva ett systematiskt arbete. Tid för SYV bör läggas in i timplanen för att säkerställa att alla elever får den SYV de behöver.

Detta kan också vara fördel i den praktik som finns i högstadiet. SYV visar på möjligheterna och ungdomarna kan redan då ”testa av” i en två-veckors praktik. Detta kan också leda till att ungdomarna blir mer målinriktade och fokuserade på sina studier – för att kunna komma in på den utbildning som de nu ser leder till ett arbete de trivs med.

Förslag i majoritet

Lägg först ett direktiv om att lägga in SYV i schemaläggingen – som återkommande eller som en del i mentorstiden. Om ni ser en osäkerhet och behöver få mer tid att få det att landa hos era samarbetspartier så är en initial utredning först för att sedan genomföra. Se över om möjlighet att kombinera med riktad praktik. Berätta utåt med debattartikel och social media att ni sätter elevernas framtid i fokus och att ni säkrar arbetslinjen.

Förslag i opposition

Ta fram statistik kring hur många som kommer in på gymnasiet och som slutför det. Gärna också siffror med ungdomslöshet. Sätt sedan detta i relation till att tidig guidning till möjliga jobb kan ge effekter och lägg en motion i området. I debatten fokusera på ungdomar, framtiden, bristyrke och arbetslinjen.