Barnomsorg på obekväm arbetstid

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kommuner ska idag sträva efter att erbjuda omsorg för barn på obekväm tid då de inte erbjuder förskola. Barnen ska då få omsorg i den utsträckning som behövs utifrån föräldrarnas förvärvsarbete och familjens situation i övrigt. Kommunen är alltså inte tvingad att erbjuda barnomsorg under kvällar, nätter, veckoslut eller i samband med större helger. Detta kan begränsa kvinnors möjlighet att delta på̊ arbetsmarknaden.

Förskolan har vanligtvis öppet mellan kl. 06.30-17.30 och stängt för planeringsdagar. Förskolan arbetar således efter mallen att föräldrarna arbetar kontorstider, men så ser inte arbetsmarknaden ut för stora grupper. Många kan inte välja sina egna arbetstider utan går på̊ schema, exempelvis vårdpersonal och poliser, och riskerar därmed att bli förhindrade att ta ett arbete för att barnomsorg inte kan erbjudas de dagar och tider som krävs. År 2016 erbjöd endast 190 av Sveriges 290 kommuner barnomsorg på̊ obekväma tider.

Ett sätt att jobba med jämställdhet i kommunen är därför att arbeta för att din kommun ska erbjuda      barnomsorg på obekväm arbetstid så fler kan ta arbeten som erbjuds.

 

FÖRSLAG I MAJORITET

Arbeta för att lägga fram ett förslag om att utreda möjligheterna och de ekonomiska konsekvenserna av att införa barnomsorg på obekväm arbetstid.

 

FÖRSLAG I OPPOSITION

Skriv en motion i kommunfullmäktige där ni yrkar på att barnomsorg på obekväm arbetstid ska införas.