Elevhälsan ska ha rutiner för handläggning av elever med misstänkt endometrios

Facebook
Twitter
LinkedIn

Endometrios är en östrogenberoende sjukdom som innebär att vävnad som liknar livmoderslemhinna växer utanför livmoderhålan. Ungefär en av tio kvinnor i fertil ålder beräknas ha endometrios. Detta ger svår menssmärta och kan även orsaka svårigheter att bli gravid. De drabbade lider ofta av svår smärta under stora delar av livet.

Sedan 2018 finns det nationella riktlinjer för vård av endometrios och Socialstyrelsen har sedan dess utvärderat vården. Även vid endometrios behövs tillgång till smärtspecialister och i Socialstyrelsens utvärdering framkommer att en majoritet av verksamheterna anser att tillgången är otillräcklig. Endometrios kan uppkomma sent i livet men de allra flesta får sina symptom i tonåren. Elevhälsan har därför en viktig roll att identifiera elever med misstänkta symptom och hjälpa dem till rätt vårdinstans.

Enligt Socialstyrelsens utvärdering saknas ofta rutiner för handläggning av elever med misstänkt endometrios och det är få skolsköterskor som uppger att de stött på sjukdomen.

Mot denna bakgrund bör elevhälsan utveckla skriftliga rutiner för elever med misstänkt endometrios. Detta är ett förslag som Socialstyrelsen själva presenterat i utvärderingen. Socialstyrelsen pekar på att skriftliga rutiner kan utgöra ett stöd för skolsköterskan i sin handläggning såväl som en tryggare vårdkedja för eleven.

 

Förslag i majoritet

Arbeta för att lägga fram ett förslag om att införa skriftliga rutiner för elever med misstänkt endometrios inom elevhälsan.

 

Förslag i opposition

Skriv en motion i kommunfullmäktige eller regionfullmäktige där ni yrkar på att skriftliga rutiner för elever med misstänkt endometrios införs inom elevhälsan.