Ersätt samhällsorienteringen med en ny Sverigeintroduktion

Facebook
Twitter
LinkedIn

Det är enligt lag reglerat att kommuner ska erbjuda samhällsorientering för nyanlända. Lagen (2010:1138) reglerar att samhällsorienteringen ska omfatta 100 timmar och att det är kommunen som bestämmer hur samhällsorienteringen ska utformas. Det finns däremot ingen kursplan eller ämnesplan som i andra utbildningar utan man presenterar åtta teman som ska behandlas och kommunerna ansvarar helt för upplägget och genomförandet av samhällsorienteringen.

Här kan kommuner då, så som Växjö är ett gott exempel på, ersätta densamma med en Sverigeintroduktion. Sverigeintroduktionen har flera delar, men handlar om samhälls- och språkintroduktion. Sverigeintroduktionen ersätter därmed samhällsorienteringen. Den innehåller information om regler och förväntningar i Sverige. Den bör även innehålla en grundläggande boskola, för att underlätta kommunanvisningen. Språkintroduktionen ska ge initiala kunskaper i svenska. Sveriges regler och förväntningar kring jämställdhet i familjelivet, föreningslivet, arbetslivet och andra delar av samhällslivet ska få gott om utrymme i Sverigeintroduktionen. Det bör vara krav på närvaro för att kunna examineras från introduktionen och få ett intyg, vilket det inte alltid är idag.

 

Förslag i majoritet

I majoritet bör ni snegla på Växjö som är en föregångare med Sverigeintroduktionen. Ta del av deras arbete som finns att tillgå digitalt på deras hemsida och följ deras väg till att införa en Sverigeintroduktion. Oliver Rosengren (m) beskriver arbetet och länkar givande material här: https://oliverrosengren.se/sverigeintroduktion/

Arbeta i nämnden eller motsvarande som ansvarar för etablering och vuxenutbildning. Ta fram en lokal Sverigeintroduktion som uppfyller lagkraven om åtta punkters innehåll (2010:1138, 3 §) och komplettera med höga krav på närvaro och förväntningar på jämställdhet enligt ovan reform.

Förslag i opposition

I opposition bör ni bygga opinion om att ställa högre krav samhällsorienteringen, både genom att ställa krav på närvaro och genom att införa en vassare Sverigeintroduktion. Bygg opinion i sociala medier. Lägg förslag i kommunfullmäktige genom en motion eller försök driva igenom det direkt i den nämnd som ansvarar. En motion i kommunfullmäktige an ge mer uppmärksamhet med tar oftare längre tid för beredning och beslut.