Förenkla regelbördan för företagare

Facebook
Twitter
LinkedIn

En företagare som satsar och etablerar sin verksamhet i din region och kommun tar ofta ett stort steg och gör en stor investering. Om företagets satsning medför att man behöver bygga, ha miljöinspektioner, ackreditera sig för kommunens LOV-verksamheter eller på annat sätt samverka så behöver kommunen och regionen vara en möjliggörare samt se sig som den serviceinrättning den i detta fall är.

Idag som företagare är det ofta i många fall svårt att veta vem som ska kontaktas i vilka frågor, vilket regelverk som styr, vad som krävs och hur man ska göra för att göra rätt. Att underlätta för företagare eller blivande företagare att göra rätt ska vara en bra utgångspunkt som få lever upp till.

Genom att ha tydlig sammanhållen information om vem som är ansvarig, och vart man kan vända sig med sina frågor skapar ni ett bättre företagsklimat för redan etablerade företag samtidigt som ni förhoppningsvis får fler arbetstillfällen till kommunen när nya företag etableras.

 

FÖRSLAG I MAJORITET

Lägg direktiv under kommunstyrelsen att inrätta en så kallad företagslots. Detta kan se ut på olika sätt i kommunerna. Det kan vara en person som får som arbetsuppgift att stötta företagare oavsett fråga. Det kan vara kundtjänst i kommunen som får detta som utökat område, men det kan också vara en digital företagslots som även kan finnas tillgänglig på udda tider. Det viktiga är jobba med en väg in, oavsett fråga eller ärende.

 

FÖRSLAG I OPPOSITION

Först bör opinion väckas med en tydlig problembeskrivning – hur svårt styret gör det för företagare och hur krångligt det är. Efter detta så föreslås en företagslots (med de förutsättningar som finns i kommunen/ regionen) – genom motion eller initiativärende. Motion har fördelen av tydlig debatt, men initiativärende har fördelen av att ni tar initiativ. Ser ni exempelvis att ledande politiker nog kommer tycka detta är bra, kan initiativärende vara att föredra så ni leder i stället för att få svar i en motion ”att det är på gång”.