Förlossningsrädda ska i så stor utsträckning som möjligt ha samma barnmorska

Facebook
Twitter
LinkedIn

Som gravid möter man inte samma barnmorska under graviditeten som vid förlossningen. Mer än varannan kvinna efterfrågar en större kontinuitet i mödrahälsovården och vill att det ska vara samma barnmorska under graviditeten som vid förlossningen och tiden därefter.

 

Studier visar också på positiva effekter med kontinuitet i vårdkedjan, bland annat färre ingrepp under förlossningen, nöjdare kvinnor och billigare vård, färre kejsarsnitt och färre analsfinkterskador. Studierna är mestadels från utlandet men nyligen publicerades en svensk studie som visar goda resultat för förlossningsrädda kvinnor som möter en och samma barnmorska under graviditet och vid födsel. 29 procent av kvinnorna uppgav att deras förlossningsrädsla försvann och att de var mer nöjda med vården. Även barnmorskorna är nöjdare.

 

Önskvärt vore om samtliga gravida kvinnor kunde erbjudas att i den mån det är möjligt få ha samma barnmorska under graviditeten som vid förlossningen. Eftersom resurserna inom vården är begränsade är en rimlig prioritering att börja med de kvinnor som är diagnostiserade som förlossningsrädda.

Förslag i majoritet

Lägg ett utredningsdirektiv där ekonomisk konsekvensanalys samt personalresurser är något som särskilt ska granskas. Lägg direktivet brett i att jämföra ”bara” förlossningsrädda kontra att göra det generellt. Utefter resultat så se över om medel kan omfördelas och om resurser är tillräckliga, iså fall genomför eller prioritera. Debattartiklar, information och dialog med blivande mödrar är några av greppen ni kan ta för att få ut era tankar.

Förslag i opposition

Gör ett initiativärende med utredning av möjligheterna. Beroende på resultatet så lägg nytt ärende om införande eller motion om detsamma. Nyttja social media, Storytelling och debattartiklar. Sätt fokus på bebisen, tryggheten och att modern är i centrum.