Ge sexualundervisningen i skolan förutsättningar att lyckas

Facebook
Twitter
LinkedIn

Närmare tio procent av kvinnorna i Sverige rapporterar att de blivit utsatta för sexualbrott och allra vanligast är det bland unga. Enligt BRÅ (Brottsförebyggande rådet) anmäldes år 2019, 23 200 sexualbrott varav 8 800 var våldtäkter. Men mörkertalet är stort då den självrapporterade utsattheten för sexualbrott samtidigt är högre än antalet anmälda brott (BRÅ 2020).

En bra, allsidig sexualundervisning är oerhört viktig då den ökar jämställdheten och förebygger sexuella övergrepp samt ökar barns och ungas förutsättningar att påverka sina liv och fatta genomtänkta beslut. Våra unga möter idag pornografi av alla slag tidigt i livet, på grund av dess lättillgänglighet. Samtidigt finns det tecken på att unga kvinnor ibland pressas till ”hårt sex” där de efteråt tvingas söka vård för sår i underlivet och smärta vid samlag (Aftonbladet 2021). För att motverka detta behöver unga tjejer och killar bättre information tidigt och möjligheter att diskutera normer, sex och gränsdragningar med en utbildad vuxen.

Idag ingår sexualundervisning i det centrala innehållet för biologi, samhällskunskap och religion. Både NO- och SO- ämnena har dock ont om tid att hinna med allt (SVT 2021) och risken är därför stor att sex och samlevnad, som många lärare uppger är svårt att undervisa i (Skolinspektionen 2018), blir det som prioriteras bort när tiden är snäv. Här behöver därför lärarna stärkas i sin förmåga att undervisa om sex och samlevnad samt ges tillräckligt med tid i sina ämnen för att hinna med allt i det centrala innehållet. Undervisningen bör också utvecklas till att ha större fokus på normer, gränser, samtycke och kommunikation.

 

FÖRSLAG I MAJORITET

Lägg fram förslag om att fortbilda pedagoger i sex och samlevnad samt i undervisning om normer, gränser, samtycke och kommunikation. Rekrytera till exempel förstelärare i sex och samlevnad som kan handleda övrig personal. Ni kan göra särskilda satsningar i kommunens budget eller lägga fram förslagen inom ramen för er skolnämnd eller annan ansvarig nämnds verksamhet.

 

FÖRSLAG I OPPOSITION

Motionera i kommunfullmäktige eller lägga fram förslag om särskilda satsningar i er skuggbudget. Skriv insändare om varför en sådan satsning är viktig för jämställdheten och för att vända våldsutvecklingen i samhället.