Ingen enskild förälder ska kunna vara hemma mer än ett år sammanhängande med föräldrapenning

Facebook
Twitter
LinkedIn

År 2012 införde Sverige de så kallade dubbeldagarna, vilket innebär att båda föräldrarna kan ta ut föräldrapenning samtidigt. Genom att pappan kan stanna hemma tillsammans med mamman, kan mamman både vila och uppsöka vård för eventuella komplikationer efter födseln. Pappans närvaro i hemmet tillsammans med mamman kan också minska hennes ensamhet och stress.

En studie av dubbeldagarna visar att reformen gav ökad sannolikhet att pappor tar ut mer föräldraledighet och positiva effekter för mammors hälsa genom att minska både antalet födselrelaterade komplikationer och mängden antibiotika och läkemedel mot stress som skrivs ut sex månader efter förlossningen (Persson & Rossin-Slater, 2019).

Idag finns det 30 dubbeldagar, som kan nyttjas av föräldrarna under barnets första år. Efter att barnet fyllt ett år kan bara en förälder i taget ta ut föräldrapenning. Genom att införa fler dubbeldagar och tillåta föräldrar att använda dessa senare än bara första året skapas ökad flexibilitet för föräldrar att få ihop livspusslet.

Gör alla dagar med föräldrapenning till dubbeldagar. Möjligheten för båda föräldrar att vara hemma samtidigt har visats vara bra för föräldrars hälsa och jämnar ut andelen som var förälder tar ut. Utöka tiden med dubbeldagar till första två åren efter födseln och inför samtidigt en begränsning så att ingen enskild förälder kan var hemma mer än ett år sammanhängande med föräldrapenning.