Inrätta trygghetsstråk i stadskärnorna

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kvinnor upplever sig generellt mindre trygga i de offentliga rummen än män. Det behövs därför krafttag på flera olika nivåer för att öka den upplevda och faktiska tryggheten för kvinnor. Att som kvinna känna sig rädd när man rör sig på gator och torg eller reser i kollektivtrafiken är oacceptabelt i ett modernt samhälle.

Att öka tryggheten och friheten för kvinnor att röra sig i det offentliga rummet för kommuner kan ske på flera sätt. Att planera den fysiska miljön på den plats där det finns behov av ökad trygghet genom ett uttalat trygghetsstråk är någon kommun själv råder över, likaså belysning.

En kommun behöver ansöka om tillstånd för ett så kallat paragraf 3-område hos polisen om man vill sätta in ordningsvakter för att öka tryggheten. Ett så kallat trygghetsstråk är ett markerat område med genomtänkt fysisk planering, ordningsvakter, kamerabevakning och belysning för att öka tryggheten. Ordningsvakterna får då bara agera inom ett specifikt område av kommunen. Genom ett etablerat trygghetsstråk kan en sådan ansökan komma att underlättas.

Betydelsen av ett trygghetsstråk kan också förstärkas genom kamerabevakning. Även en kommuns bevakning av ett område med kamera kräver tillstånd. Kommunen måste ansöka till Integritetsskyddsmyndigheten för att få tillstånd. Myndigheten har idag långa handläggningstider och det är svårt att få en ansökan godkänd.

Ett sätt att jobba med ökad trygghet i det offentliga rummet på otrygga platser i kommunen är därför att:

  • Se över den fysiska planeringen och miljön på platsen ur ett trygghetsperspektiv
  • Ansöka om ett paragraf 3-område
  • Ansöka om kamerabevakning

 

FÖRSLAG I MAJORITET

Nyttja er majoritet till att:

  • Lägga fram ett förslag om att utreda den fysiska miljön ur ett trygghetsperspektiv för att inrätta ett trygghetsstråk på en specifik plats.
  • Lägga fram ett förslag om att ansöka om ett paragraf 3-område på platsen.
  • Lägga fram ett förslag om att ansöka om kamerabevakning på platsen.
  • Lägg förslagen direkt i er budget för kommunen eller lyft dem i ansvarig nämnd.

 

FÖRSLAG I OPPOSITION

Motionera i kommunfullmäktige där ni yrkar på att inrätta ett trygghetsstråk på en specifik plats vilket omfattar den fysiska planeringen och miljön inklusive belysning, samt ansökan om inrättande av paragraf 3-område och kamerabevakning.