Ett gott exempel!

Jobbinspiratörer / Stadsdelsmammor Helsingborg

Facebook
Twitter
LinkedIn

Intervju med Richard Lundberg, ordförande i arbetsmarknadsnämnden i Helsingborg.

I Helsingborg har man infört något som kallas för stadsdelsmammor, en form av jobbinspiratörer. Där man tar tillvara lokala krafter och eldsjälar med områdeskännedom och lokal anknytning genom att rekrytera kvinnor som är kända i området. Många av dessa kvinnor har själva gått från utanförskap till egen försörjning och kan vara goda förebilder. Denna satsning ingår i ett större åtgärdspaket med guider, enskilda insatser och krav för att kunna gå från bidrag till egen försörjning.

I Helsingborg arbetar man bland annat med ett guidebaserat arbetssätt där en socialsekreterare tar beslut om det ekonomiska biståndet medan en guide har i uppdrag att lotsa till utbildning eller arbete. Detta sker genom att identifiera vilka insatser som behövs, hur långt man står från arbetsmarknaden och om man ska lotsas till utbildning eller matchas mot jobb.

Man har SFI som heltid och baserat med krav på framgång inte bara på deltagande, grundutbildningen leder vidare till yrkesspår om man behöver mycket hjälp. Är man däremot högutbildad får man insatser med språk, och validera sina kunskaper för att förhoppningsvis kunna använda sig av sin yrkeskompetens framåt.

Man har varit noga med att få en röd tråd i insatserna, alla insatser ska samverka, det handlar om praktisk integration, att använda sig av lokala föreningar som alla ska jobba mot ett uppsatt mål. I stället för att sprida bidrag runt om till flera olika föreningar jobbar man med få och har satt upp tre mål man jobbar mot.

Stadsdelsmammor är ett framgångsrikt projekt med väl fungerande metoder och arbetssätt. Det har ett bra koncept och vi kan se att stadsdelsmammornas arbete gör stor skillnad i samhället, det vill säga att människor kommer in i samhället och inte hamnar utanför samhällskontraktet.

Tips från Richard till moderata politiker som vill föreslå och genomföra denna reform.

  • Tänk röd tråd genom alla insatser
  • Det kan inte stå ensamt som insats utan måste ingå som en del i flera åtgärder kopplat mot SFI, utbildning, jobbmatchning, krav och att våga ta tillvara kompetenser utanför professionen
  • Parallella insatser är nödvändiga
  • Tänk integration genom allt som tillförs
  • Ha inte för många mål, satsa där det gör mest nytta i stället för att sprida bidrag rakt över

Det största problemet genom denna reform har varit motståndet från professionen, där man ifrågasätter användning av “icke utbildade” som komplement till socialsekreterare som tar beslut om stöd och bistånd.

Länk till utvärdering: https://helsingborg.se/wp-content/uploads/2020/05/utvardering-stadsdelsmammor-2-0-200417-lowres.pdf