Jobbinspiratörer

Facebook
Twitter
LinkedIn

Det finns i dagsläget inga uppgifter på hur många utrikesfödda kvinnor som inte är inskrivna hos Arbetsförmedlingen trots att de saknar sysselsättning. Detta är kvinnor som saknar egen försörjning, sociala nätverk utanför hemmet och som när de uppnår pensionsålder kommer få låga pensioner. Därför är det viktigt att söka upp och etablera kontakt med dessa kvinnor för att försöka få dem att bli en aktiv del av arbetsmarknaden, både för att öka deras sociala deltagande och för att de ska kunna bli självförsörjande i framtiden.

Den uppsökande verksamheten skulle kunna genomföras av redan etablerade invandrade kvinnor med liknande erfarenheter. Jobbinspiratörernas uppdrag skall vara att stötta, koppla ihop kvinnor i nätverk och kunna agera eller få fram mentorer så att dessa kvinnor aktivt kan börja söka jobb eller kanske starta egna företag. Att fler kvinnor kommer ut i arbete främjar integrationen, förebygger instängningseffekter och motverkar förtryckande hedersstrukturer där männen har all bestämmanderätt och ekonomiska muskler.

 

FÖRSLAG I MAJORITET

Lägg initiativärende i lämplig nämnd där vi gör en problembeskrivning, fördelar med att få ut kvinnorna i arbete och hur vi vill att detta ska gå till genom att anställa jobbinspiratörer. Lyft fram goda exempel, jobba med en röd tråd och koppla även in det lokala näringslivet. Uppföljning behöver ske kontinuerligt så man justerar och ändrar uppdrag vid behov.

 

FÖRSLAG I OPPOSITION

Bygg först opinion över varför man inte tar tillvara denna outnyttjade resurs. Plocka in de lokala men också nationella aspekterna av integration, deltagande i samhället samt pensionsfrågan.

Lägg en motion i kommunfullmäktige där ni har en tydlig informativ brödtext, varför vi tycker detta är oerhört viktigt och var tydliga i att-satsen så ni träffar rätt och glöm inte ha med ett uppdrag om uppföljning.