Minska förekomsten av delade turer

Facebook
Twitter
LinkedIn

Dagens schemaläggning av omsorgspersonal är kontraproduktiv. Inte minst ofrivilligt delade turer bidrar till stress, problem med vila och riskerar att bidra till ökade sjukskrivningstal. En delad tur är ett uppdelat arbetspass med obetalda uppehåll i själva arbetspasset. Det obetalda uppehållet är längre än en normal rast. Delade turer är ofta varken omtyckta eller önskade bland berörd personal.

Höga sjukskrivningstal inom äldreomsorgen bidrar till personalomsättning och gör det i förlängningen ännu svårare att lägga schema. Metodutveckling och spridning av goda exempel kan därför bidra till bättre personalkontinuitet och minskade sjukskrivningstal.

Förslag i majoritet

Arbeta för att lägga fram ett förslag om att ta bort eller minska förekomsten av delade turer inom omsorgsverksamheten i de kommunala eller regionala verksamheterna.

Förslag i opposition

Skriv en motion i kommunfullmäktige eller regionfullmäktige där ni yrkar på att ta bort eller minska förekomsten av delade turer inom omsorgsverksamheten i de kommunala eller regionala verksamheterna.