Modernisera hem- och konsumentkunskapen i skolan

Facebook
Twitter
LinkedIn

I dagens skola prioriteras kärnämnena då dessa är en förutsättning att kunna lyckas i skolan studera vidare för de som väljer detta. Utöver detta behövs också grundläggande kunskap i många andra ämnen. Ett av dessa ämnen är hem- och konsumentkunskap, ett ämne som tyvärr inte alltid är uppdaterat när det gäller att rusta eleverna för livet efter skolan.

Även om det är bra att kunna baka, laga mat och lära sig handla samt näringslära så skulle ämnet behöva ett rejäl ansiktslyft för ge att bättre kunskap inom ämnet ekonomi, budget och uppföljning. Detta är kunskap som berörs inom andra ämnesområden men inte på det djup som skulle behövas. Många unga saknar kunskap om hur man balanserar en budget och gör en ekonomisk uppföljning. Alltför många ungdomar tar idag sms-lån trots skyhög ränta.  Detta visar sig också i den statistik som kronofogden för över skuldsatta. Ekonomi och budget borde vara centrala delar i ämnet hem- och konsumentkunskap. Matlagning och bakning bör rimligtvis vara en del av föräldraansvaret, inte skolans. Och då näringslära, kost och motion är nära sammanhängande så borde dessa i stället ligga under ämnet  idrott och hälsa.

Genom en reformering av ämnet hem och konsumentkunskap ger man eleverna grundkunskap gällande lön, skatt, budget, krediter, lån, avtal både i privatekonomin och grundläggande företagskunskap. Man kan då även utveckla detta vidare och koppla ihop med UF – Ung Företagsamhet redan från årskurs 6 och därigenom ge eleverna en kunskap gällande företagande och skapa större intresse för företagande.

 

FÖRSLAG I MAJORITET

Lägg initiativärende i utbildningsnämnd eller annan ansvarig nämnd att öka samordningen med övriga ämnen så att det blir en mer sammanhållen kunskap i ekonomi, företagande och privatekonomi. Detta kan även kopplas ihop med UF-initiativ från åk 6. Här kan debatter uppstå då läroplaner inte är en kommunal angelägenhet, men genom att ta bollen i detta visar vi hur viktigt det är att rusta elever och ungdomar framåt i livet. Vi är medvetna om att det är en nationell fråga men vi kan agera lokalt i väntan på en förändring.

 

FÖRSLAG I OPPOSITION

Skapa först opinion kring varför man inte prioriterar denna viktiga fråga. Plocka in de lokala men också nationella aspekterna. Frågeställningar kring skuldsättning, krediter, konsumtion, företag och privatekonomi måste kunna prioriteras i skolan så man får med sig kunskapen.

Lägg en motion i fullmäktige – ha en tydlig informativ brödtext, varför vi tycker detta är oerhört viktigt och var sen tydliga i att-satsen så ni träffar rätt. Som i majoritet, lyft gärna att det är en nationell fråga men att vi kan agera lokalt i väntan på en förändring. UF-initiativ kan tas redan från årskurs 6.