Ett gott exempel!

Nattomsorg Förskola, fritids och omsorg i hemmet under kvällstid – Göteborg

Facebook
Twitter
LinkedIn

Intervju med Nina Miskovsky, kommunalråd i Göteborg.

”- Nina, du är kommunalråd i Göteborg med ansvar bland annat för sociala frågor. Vad har nattomsorg och omsorg under kvällstid betytt för dig?”

”- Ofantligt mycket! Hade jag inte haft Nattis så hade jag inte kunnat ha de uppdrag jag har idag” säger Nina Miskovsky.

Sveriges näst största stad organiserar förskola dygnet runt och nattomsorg för barn sedan ett antal år tillbaka. Till detta ansöker man om plats på precis samma sätt som vid förskola dagtid. Som krav ställs att man som vårdnadshavare ska ha en regelbunden och kontinuerligt behov av omsorgen. Omsorgen organiseras på sex olika förskolor utspridda i staden varav fem av dem är kommunala. Som alternativ till detta finns även omsorg i hemmet under kvällstid som man kan ansöka om i särskilda fall och där det görs en individuell prövning. Allt under samma avgift.

Den största utmaningen i detta är att försvara ekonomin i verksamheten. Nina beskriver det som ”inte alldeles lätt” och hon erkänner att det krävs ett visst antal barn för att få ekonomi i det hela. Å andra sidan gör hon avvägningen att det i det stora hela gynnar samhället att låta även ensamstående kvinnor göra karriär och kunna gå till jobbet. Hon tillägger att det här handlar om att ge kvinnor möjlighet att nå sin fulla potential. Det är så ekonomiskt det bara kan vara. Får fler se sina föräldrar gå till jobbet, lära sig svenska och skapa nya kunskaper tillsammans med andra så vinner både barn, föräldrar och samhälle på detta.

En stor utmaning är personalplaneringen då föräldrar ibland kan vara lite ”slarviga” med att anmäla behov och med att ibland dra tillbaka behovet tätt inpå bokad omsorg. Det har hänt i Göteborg och hotat verksamheten då det blir svårt att personalplanera och då innebär att verksamheten stått med för mycket personal gentemot antal barn. Därför har man i Göteborg fått ställa högre krav på vårdnadshavare att höra av sig i god tid och boka omsorg redan två veckor i förväg.

Som tips till andra kommuner som vill införa liknande typer av omsorg rekommenderar Nina att lokalisera dessa vid trygga och centrala knutpunkter. Det ska vara lätt för vårdnadshavare att nå omsorgen genom bra kommunikationer och alla ska känna sig trygga där även under kvällstid. Till mindre kommuner som inte har samma antal barn som en storstad i behov av nattomsorg rekommenderar hon omsorg i hemmet eller en samordning mellan kommuner. Ställ tydliga krav på vårdnadshavarna i planeringen redan från början och satsa på att skapa bra personalteam med kontinuitet ”- Det är viktigt att barnen känner sig trygga med personal som ska natta dem” avslutar Nina.