Sorgepeng vid missfall och spädbarnsdöd

Facebook
Twitter
LinkedIn

Inför sorgepeng med 3 dagars ersättning till en kvinna som får missfall eller där barnet dör i plötslig spädbarnsdöd. Rätten ska även gälla hennes eventuella partner.

I Nya Zeeland och Indien finns en särskild statlig ersättning för kvinnor som får missfall. I Nya Zeeland infördes nyligen lagen som ger kvinnan, och en eventuell partner, rätt till tre dagars ledighet för att sörja.

Det finns ingen officiell statistik över antalet missfall i Sverige, men uppskattningsvis mellan 15 till 20 procent av alla graviditeter slutar i missfall. Enligt denna schablonmässiga beräkning skulle det troliga antalet missfall ligga omkring 20 000–30 000 stycken per år i Sverige. 80 procent av missfallen sker innan vecka 12.

Plötslig spädbarnsdöd är mycket ovanligt: i Sverige är det ungefär 1 barn på 6000 som dör i plötslig spädbarnsdöd.

Idag finns möjligheten som förälder att sjukskriva sig, men då med en karensdag. Arbetsgivaren bekostar sjukledigheten de första 14 dagarna. Föreslaget om sorgepeng vid missfall och spädbarnsdöd innebär att en ny statlig ersättning införs.