Språkförskola för barn från 1 år till föräldrar i etableringsfasen

Facebook
Twitter
LinkedIn

Med ett etableringsprogram som ska motsvara heltid och tydligt fokus på att bli självförsörjande. Behövs också kvinnors deltagande stärkas och tydliggöras. Idag blir kvinnor ofta hemma med barn och männen deltar i etableringsprogram detta medför att många nyanlända kvinnor därför isoleras när de är föräldralediga och ju längre tid som går utan att de aktiveras för att komma närmare arbetsmarknaden, ökar risken för att de ska hamna ännu längre från ett arbete.

Därför ska barn till föräldrar som är i etableringsfasen delta i språkförskola från 1 års ålder detta så föräldrarna kan delta på heltid i den obligatoriska etableringen gällande språkundervisning, arbetsförberedande insatser eller praktik när barnen är i förskola.

 

Förslag i majoritet

I majoritet kan vi lägga initiativärende i ansvarig nämnd att mer samordning och att det finns platser på en anordnad språkförskola. Se även över samordning och samarbete mellan olika förvaltningar så att det finns en röd tråd där man ser helheten och kan erbjuda barnomsorg som fungerar. Detta ger också barnen en fördel med att tidigt komma in i språket.

 

Förslag i opposition

Bygg först opinion, plocka in de lokala men också nationella aspekterna den långa tid det tar att etablera sig. Hur arbetsmarknaden behöver folk inom många områden. Att passivitet leder till psykisk ohälsa, kvinnor som låses in i utanförskap osv. Lyft gärna också att genom att barnen från början får språket med sig får de nycklarna vidare till studier och kunna få en bra utbildning längre fram.

Lägg en motion i fullmäktige – ha en tydlig informativ brödtext, varför vi tycker detta är oerhört viktigt och var sen tydliga i att satsen så ni träffar rätt, få med samordning, krav och uppföljning.