Stärkta kvalitetskontrollfunktioner i LOV

Facebook
Twitter
LinkedIn

För att en kommun eller region ska vara säker på att endast seriösa utförare ingår i LOV måste kvaliteten enkelt kunna följas upp. Detta ställer krav både på hur kvalitetskraven är utformade och de metoder som används för att följa upp kraven. Det måste dessutom vara lätt att utesluta leverantörer som inte uppfyller kraven eller inte levererar enligt avtalet.

I Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) finns regler om skyldighet för upphandlande myndigheter att uteslutning av leverantörer som är dömda för vissa fall av brott eller kopplingar till terrorism. Det finns även andra situationer som kan utgöra grund för uteslutning då myndigheten får, men inte måste, utesluta en leverantör. Det kan exempelvis gälla då en leverantör tidigare allvarligt har brustit vid utförandet av ett offentligt kontrakt. Därför borde de regler som finns i LOU om skyldighet respektive möjlighet att utesluta olämpliga leverantörer också införas i LOV.

 

Förslag i majoritet

Ge i uppdrag till förvaltningscheferna/direktören att säkerställa att samtliga förfrågningsunderlag ger möjlighet att utesluta aktörer som brister eller har brustit i efterlevnad av avtalet eller tidigare har begått brott, i likhet med de möjligheter som finns i LOU.

Gör media kring att ni nu tar ett krafttag mot misskötsel och kriminalitet inom LOV. Nolltolerans mot fusk och brott.

Förslag i opposition 

Finns det redan fall av fusk och brott inom LOV, gå ut i media och kräv att majoriteten agerar. Ställ en fråga eller lägg ett initiativ om att förändra regelverket så att det harmoniserar med LOU. Lyft de eventuella fall av misskötsel som uppmärksammats tidigare.