Större flexibilitet att överföra dagar med föräldrapenning

Facebook
Twitter
LinkedIn

Frågor om samhällets ekonomiska stöd runt föräldraskap aktualiserar frågor om individens frihet, ekonomisk jämställdhet och samhällets funktionssätt. Föräldraförsäkringen är till för både föräldrar och barn: föräldrar ska kunna arbeta och barn ska ges förutsättningar för att kunna vara med sina föräldrar.

Kvinnor är sjukskrivna i dubbelt så hög utsträckning som män, och risken för utmattningssyndrom är högre för kvinnor med barn i åldern 3–8 år (Försäkringskassan, 2020). En tänkbar förklaring är att kvinnor kämpar för att få ihop livspusslet med arbete, barn och obetalt hemarbete att gå ihop. En europeisk studie bekräftar sambandet mellan hög sjukskrivning och dubbelarbete (Nilsen W. , Skipstein, Østby, & Mykletun, 2017). En annan studie lyfter att ett större omsorgsansvar kan medföra ett minskat välbefinnande (Stanfors & Welander Tärneberg, 2020) i form av ökad stress.

Idag är det möjligt för föräldrar att överlåta sina dagar till en make, maka, sambo eller registrerad partner, men inte till någon närstående som man inte bor med. En utökad möjlighet att föra över dagar till andra närstående skulle underlätta för många stjärnfamiljer och livspusslet för många familjer. Dagens 90 reserverade dagar för respektive förälder ska fortsatt inte kunna föras över. Men det är dags för större flexibilitet i att överföra dagar till andra personer i barnets närhet, exempelvis släktingar, partners eller annan närstående.