Ta bort flerbarnstillägget i barnbidraget och ersätt det med ett förstärkt jobbskatteavdrag

Facebook
Twitter
LinkedIn

Flerbarnstillägget är ett extra tillägg på barnbidraget som ökar för varje barn. För två barn innebär det 150 kronor extra i månaden, men beloppet ökar snabbt. Familjer med sex barn får 4 240 kronor extra i månaden. Totalt får de alltså 11 740 kronor i månaden i barnbidrag. Magnus Henrekson, professor i
nationalekonomi och VD för Institutet för Näringslivsforskning (IFN), skriver tillsammans med andra forskare i en debattartikel:

”Flerbarnstilläggen innebär en signal att staten vill stimulera till större familjer,
vilket blir ytterligare hinder för integrationen av speciellt nyanlända kvinnor
från länder med höga födelsetal. De riskerar att få stanna hemma i många år
och missar kontakt med det svenska samhället och att lära sig svenska. Det är
just kvinnor som har svårast med integrationen, så det vore ett stort framsteg
om de istället för att skaffa många barn kom ut i samhället för utbildning och
arbete.” (Henrekson, 2021).

Riksrevisionen har också nyligen granskat (Riksrevisionen, 2020a) flerbarnstillägget, och konstaterar
att träffsäkerheten i bidraget försämrades 2005 när gränsen för flerbarnstillägg sänktes från tre barn till två barn. Riksrevisionen föreslår bland annat att kostnadseffektiviteten skulle kunna öka om pengarna istället fördelades till ensamstående föräldrar, som också är överrepresenterade bland ekonomiskt utsatta barnfamiljer.

Att fasa ut flerbarnstillägget är således en bra reform för att minska de ekonomiska incitamenten för utrikesfödda kvinnor att vara borta längre från arbetsmarknaden. Ersätt det istället med ett förstärkt jobbskatteavdrag, som gör det mer lönsamt att arbeta.