Ta bort snabbhetspremien i föräldraförsäkringen

Facebook
Twitter
LinkedIn

Snabbhetspremien är en regel som gör att kvinnor som får sitt andra barn inom 2,5 år efter det första ofta får högre föräldrapenning än dem som får sitt andra barn senare. Långvarig frånvaro från arbetsmarknaden gör det svårare att åter vända till arbete. I en studie från IFAU framgår att den höjda ersättningen från snabbhetspremien leder till ett mindre jämställt uttag av föräldraledigheten till kvinnans nackdel (Moberg, 2019). Då snabbhetspremien leder till ett mindre jämställt uttag av betald föräldraledighet skulle ett borttagande av denna premie bidra till att kvinnor är borta en kortare tid från arbetsmarknaden och därmed till högre inkomst och pension.

Förslag i majoritet

Lägg initiativärende i ansvarig instans innehållande att ta bort snabbhetspremien i enlighet med ovan.

 

Förslag i opposition

Bygg opinion i frågan och lägg motioner i riksdagen om ämnet.