Tillgänglig specialistvård i varje region avseende förlossningsskador

Facebook
Twitter
LinkedIn

En viktig del i att kvinnor med förlossningsskador får en fullgod vård är att det i varje region finns specialistvård med kompetens för förlossningsskador som kan hantera både vanliga och ovanliga skador. Det är inte helt ovanligt att kvinnor vittnar om att deras förlossningsskador inte har tagits på allvar, att de inte fått en fullgod behandling eller att det tagit flera år innan de fått rätt behandling. Så ska det givetvis inte vara.

De mest komplicerade förlossningsskadorna som drabbar ungefär mindre än två procent av kvinnor som fött barn sköts genom nationell högspecialiserad vård. Ungefär 80 procent av kvinnorna som fött barn drabbas av så kallade grad 2-bristningar. I de fall dessa bristningar inte läker normalt måste regionerna kunna erbjuda specialiserad vård.

Det bör därför vara krav på att det i varje region finns specialistvård tillgängligt som hanterar förlossningsskador som kräver mer uppföljning och eftervård.

 

Förslag i majoritet

Genomlys alternativen, finns detta redan eller inte. Finns det tillgängligt i hela regionen eller på en plats. Räcker det? Kan det lösas via mobilt team, kan vissa vårdcentraler ha specialistvård inom detta eller ska det ligga inom KK? Efter genomlysning, genomför via direktiv i berörd nämnd eller styrelse.

 

Förslag i opposition

Gör hemläxan – se vad andra regioner gör, vem är bäst på detta och hur har de löst det. Baserat på detta och era förutsättningar lägg en motion för genomförande. Ta en tämligen detaljerad debatt med exempel från Sverige och exempel från er verksamhet där det finns sämre resultat.