Träning på arbetstid

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kvinnor rapporterar i betydligt större utsträckning att man mår psykiskt dåligt, kvinnor är också sjukskrivna i nästan dubbelt så stor utsträckning som män, vilket får konsekvenser för livsinkomster och framtida pensioner.

Sjukfrånvaron är som högst inom vård- och omsorgsyrken samt för sociala tjänster, där en majoritet av de sysselsatta är kvinnor. Vid samma typ av arbetsmiljöbelastning upplever dock kvinnor och män som utför samma arbetsuppgifter arbetsrelaterad psykisk ohälsa i ungefär samma utsträckning.

En studie från Karolinska institutet och Stockholms universitet visar att sjukskrivningskostnaderna minskar, anställdas välmående ökar och produktiviteten förblir lika hög om en del av arbetstiden ägnas åt träning. Träning på arbetstid lönar sig, i en testgrupp sjönk sjukskrivningskostnaderna med 21 procent för de som fick möjlighet att träna på arbetstid.

Rätten att träna på arbetstid har alltså en positiv effekt på sjukskrivningar och är därför en bra reform att införa på kommunal och regional nivå, särskilt inom vård och omsorg och sociala yrken.

 

FÖRSLAG I MAJORITET

Beroende på utformning av kommun eller region och organisation så kan en väg att gå vara att lägga ett direktiv om ett projekt med träning på arbetstid där två enheter med olika stor sjukfrånvaro får möjlighet att träna på arbetstid med en tydlig riktning och på lika villkor. Efteråt bör göras en analys av resultat, produktivitet och upplevelse hos medarbetarna. Därefter kan förslaget bredd införas. Att göra på detta sätt borgar också för att fler partier är med och stödjer förslaget.

 

FÖRSLAG I OPPOSITION

Visa tydligt hur sjukfrånvaron är ett problem, och har varit under längre tid. Agera genom en debattartikel om frågan och påverkan på den enskilde medarbetaren med sämre livskvalité för att sedan lägga motion med förslag om träning på arbetstid. Antingen bredd-införande eller i projektform. Använd er av Moderatkvinnornas reformarbete för att hitta forskningsresultat i er argumentation.