Tydliggör programmeringen i skolan

Facebook
Twitter
LinkedIn

Det råder idag brist på kvalificerade personer inom Tech branschen och en särskild brist på kvinnor. Företrädare för Tech branschen lyfter själva mer programmering i skolan som ett sätt att få fler och även kvinnor att vilja jobba inom branschen. Genom mer programmering i skolan kan unga kvinnor lättare skapa sig en uppfattning om hur det är att jobba inom Tech och motstå avvärjande normer.

Idag är programmeringen delad under både teknikämnet och matematikämnet. Att programmering ska undervisas i matematiken är otillräckligt då programmering är av annan karaktär än matematik. Likt ekonomi är det nödvändigt med matematikkunskaper, men ämnena skiljer sig tillräckligt för att de ska vara olika ämnen. Programmering bör i stället få större utrymme i teknikämnets centrala innehåll. Teknikämnet är idag det ämne som har näst minst tid avsatt i timplanen och för att hinna med det utökade innehållet av programmering bör dess tid i timplanen öka.

 

Förslag i majoritet

I majoritet kan vi lägga initiativärende i utbildningsnämnden att mer samordning mellan matematik och teknik ska ske, så att programmering över lag får mer fokus.  Programmeringen kan även kopplas ihop med UF initiativ från åk 6. Räkna med debatt då läroplaner inte är en kommunal angelägenhet, men i väntan på att frågan hissas nationellt visar vi vikten av programmering och dess roll i undervisningen.

Förslag i minoritet

Bygg opinion kring programmering och dess betydelse för att rusta unga tjejer och killar inför framtidens yrken. Lägg motioner i fullmäktige, skriv debattartiklar, insändare och inlägg i sociala medier.