Tydliggör råd om amning

Facebook
Twitter
LinkedIn

En viktig faktor som förklarar varför kvinnor tar ut en större föräldraledighet tidigt är föreställningar om amning. Professor Agnes Wold och barnläkare Cecilia Chrapkowska skriver att svenska föräldrar är ”impregnerade med propaganda om vikten av bröstmjölk”, trots att skillnaden i hälsoeffekter mellan amning och bröstmjölksersättning är obetydlig (Chrapkowska & Wold, 2017). Även professorns Emily Oster har gjort en genomgång av tillgänglig evidens och drar slutsatsen att amning verkar ha vissa positiva hälsoeffekter för både spädbarn och mamma, men att dessa är för små för att underbygga det entydiga fokus på amning som finns i många länder (Oster, 2021).

Förslag i majoritet

Lägg initiativärende i ansvarig nämnd innehållande att tydliggöra att råd om amning ska ges på rent vetenskaplig grund, i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen.

Förslag i opposition

Lägg en motion i fullmäktige – ha en tydlig informativ brödtext, varför vi tycker detta är oerhört viktigt och var sen tydliga i att satsen så ni träffar rätt, få med samordning, krav och uppföljning.