Uppmuntra initiativ som visar på en modern bild av företagare

Facebook
Twitter
LinkedIn

Förebilder behövs för identifikationen och det är viktigt att dessa förebilder är mångsidiga – man behöver inte starta ett vårdföretag för att man är kvinna. Men det är heller inte fel att göra så. Det viktiga är att hitta sätt att belysa och lyfta upp initiativen. Vare sig det är med företagsbesök, föreläsningar, utse årets höjdare bland företag som drivs av kvinnor, föra fram förebilder som exempel i undervisningen eller för de delen hjälpa till att skapa nätverk.

Det finns flera initiativ som erbjuder föreläsningar på skolor samt studiebesök med syfte att ge eleverna en uppdaterad bild av entreprenörskap så fler kan identifiera sig med företagarrollen.

Exempel på dessa är Transfer Sverige, Geek girl mini, Snilleblixtarna, Svenska Science Centers och Bredda bilden. Dessa bör uppmärksammas positivt.

Ett annat sätt att påverka kvinnors företagande och attityder till företagande är att uppmärksamma de kvinnor som driver företag med många anställda och hög omsättning, till exempel företag inom nätverket som vill inspirera fler kvinnor att bygga stora bolag. Medlemmarna har själva grundat och byggt bolag som omsätter minst 50 miljoner kronor. Genom att påvisa att kvinnors företag faktiskt kan växa och vara stora blir det tydligare för kvinnor som driver nya och små företag att det är ett alternativ att driva företaget till tillväxt.

 

Förslag i majoritet

Kartlägg vad ni har idag för företag, hur många drivs av kvinnor resp. män. Finns det behov av att visa och lyfta de ena eller andra? Vad är rimligt i er kommun? Stötta nätverk? Bjuda in till föreläsningar? Företagare frukostar? Priser? För dialog med era företagare om vad de ser är rimligt. Kan de komma och berätta i skolan om deras företagande? Lägg sedan direktiv kring det ni ser behöver göras. Driv på med näringslivsklimat, jämställdhet och arbetslinje.

Förslag i opposition

Agera med först debattartikel kring frågan för att sedan lägga motion med förslag om att tydliggöra initiativ och lyfta företagare. Använd er av moderatkvinnornas reformarbete för att hitta forskningsresultat i er argumentation.