Ett gott exempel!

Utbilda fler barnmorskor – Stockholm

Facebook
Twitter
LinkedIn

Utbilda fler barnmorskor. Jonas Lilleberg Eriksson, tidigare politiskt sakkunnig i Region Stockholm.

Barnmorskor och specialistsjuksköterskor är bristyrken över hela landet. För att locka sjuksköterskor att bli specialistsjuksköterskor eller barnmorskor har vissa regioner valt att erbjuda en betald specialistutbildning eller vidareutbildning. Det kan innebära att sjuksköterskan behåller hela eller delar av sin lön under utbildningen. Vissa regioner ställer olika former av kvarstannande krav om till exempel två år, eftersom arbetsgivaren har betalat en akademisk utbildning.

När man erbjuder sjuksköterskor en betald specialist- eller vidareutbildning bör man motivera detta gentemot andra bristyrken som till exempel specialistutbildade undersköterskor eller biomedicinska analytiker. Varför får en grupp en betald specialistutbildning eller vidareutbildning, men inte andra?

Sjuksköterskornas specialistutbildning eller vidareutbildning till barnmorska är akademisk till skillnad från läkares specialiseringstjänstgöring. Vårdförbundet står inte bakom kvarstannandekrav och jämför ofta med läkare, vilket leder fel. Läkares specialiseringstjänstgöring är inte en akademisk utbildning, utan består av klinisk tjänstgöring under minst fem år. De arbetar under handledning och klinisk instruktion, medan sjuksköterskan sitter på ett universitet och inte är i produktion.

Tips från Jonas till moderata politiker som vill föreslå och genomföra denna reform i sin egen region:

  • Prata med ansvariga på förvaltning och HR, begär en utredning och samsyn kring ramverket. Vem, vilka och hur många? Kommunicera.
  • Var noga med att kommunicera och motivera inför övriga professioner som kan anse det högst orättvist att just barnmorskor blir erbjudna betald utbildning.
  • Tänk över noga. Är betald utbildning rätt väg att gå för att få fler barnmorskor på plats eller ligger grundproblemen att få stannar kvar inom regionen snarare i arbetsmiljö och lönevillkor? Det kan mycket väl vara en kombination, vilket gör det viktigt att parallellt jobba med både betald utbildning, arbetsmiljö och lönevillkor.