Utbilda kollektivtrafikförare i att upptäcka, förebygga och larma in incidenter av sexuellt ofredande

Facebook
Twitter
LinkedIn

Trakasserier i kollektivtrafikmiljöer påverkar hur man som resenär agerar, till exempel genom att undvika vissa rutter eller tider, sitta bredvid föraren, klä sig på ett visst sätt, bära någon form av vapen eller använda en ryggsäck som sköld vilket innebär en inskränkning i den personliga friheten. Alla ska kunna åka kollektivt tryggt!

Det är vanligt att utsättas för trakasserier i kollektivtrafiken. Enligt en studie från KTH har nära hälften av studenterna vid Södertörns högskola i Stockholm blivit utsatta för sexuella trakasserier och övergrepp i kollektivtrafiken (Ceccato, Sundling, Näsman, & Langefors, 2019). Upplevd otrygghet var större nattetid.

I Göteborg har krogpersonal fått utbildning i att hantera sexuellt ofredande. Beslutet togs av kommunpolitiker efter att ett stort antal övergrepp ägt rum på olika festivaler. Utbildningen gavs först till festivalpersonal, men har sedan anpassats till krogmiljö. Något liknande skulle kunna genomföras bland förare och personal i kollektivtrafiken, där många människor rör sig och otryggheten kan vara särskilt stor. Detta vore ett utmärkt komplement till det trygghetsarbete som redan pågår inom vissa kollektivtrafikbolag, exempelvis Stockholms Länstrafik (SL).

 

Förslag i majoritet

Utbilda kollektivtrafiksförare i att hantera sexuellt ofredande och framför allt i att se och upptäcka detsamma. Kollektivtrafikförare bör utbildas att upptäcka, förebygga och larma in incidenter av sexuellt ofredande. Lyft frågan i ansvarig nämnd eller ansvarigt bolag. Glöm inte sprida genomförandet i media och social media för att väcka uppmärksamhet.

 

Förslag i opposition

Lägg en motion i fullmäktige där ni har en tydlig informativ brödtext, varför vi tycker detta är oerhört viktigt och var tydliga i att satsen. Bygg opinion om frågan genom att publicera inlägg i sociala medier och skriv insändare om ämnet. Det är en fråga inte bara om trygghet utan även om jämställdhet då kvinnor upplever en större otrygghet än män. Ställ en interpellation i fullmäktige – det kan göras innan en motion läggs för att ta pulsen på majoritetens syn i frågan.