Utöka etableringsprogrammet

Facebook
Twitter
LinkedIn

Förbättra innehållet i etableringsprogrammet som ska motsvara heltid, med tydligt fokus på att bli självförsörjande. Integration i kommunen från första dagen ska vara ett tydligt budskap.

Vi vill därför skapa en snabbare och tydligare arbetslinje. Genom att inför krav på motprestation. Därför bör det kommunala aktivitetskravet förstärkas och implementeras fullt ut, så att innehållet i etableringsprogrammet motsvarar heltid och är tydligt fokuserat på att personen ska bli självförsörjande.

Det ska kunna omfatta både kompetenshöjande och samhällsnyttiga insatser och kunna anpassas efter individens möjligheter och behov.

 

Förslag i majoritet

Lägg initiativärende i ansvarig nämnd innehållande att mer samordning med olika insatser och att tydliga krav ställs på motprestation så att man måste delta i de insatser man erbjuds. Se över samordning och samarbete mellan olika förvaltningar så att det finns en röd tråd där man ser helheten.

 

Förslag i opposition

Bygg först opinion över varför man inte prioriterar etableringen mer. Plocka in de lokala men också nationella aspekterna den långa tid det tar att etablera sig. Hur arbetsmarknaden behöver folk inom många områden. Att passivitet leder till psykisk ohälsa, kvinnor som låses in i utanförskap osv.

Lägg en motion i fullmäktige – ha en tydlig informativ brödtext, varför vi tycker detta är oerhört viktigt och var sen tydliga i att satsen så ni träffar rätt, få med samordning, krav och uppföljning.