Utökat hembesöksprogram för förstföderskor i utanförskapsområden

Facebook
Twitter
LinkedIn

Familjer i utanförskapsområden är särskilt utsatta för risker när det gäller ohälsa, ekonomisk otrygghet och sämre psykisk hälsa. Därför bör man sätta in tidiga insatser från hälso- och sjukvården och kommunen. Redan innan barnet är fött är det viktigt att erbjuda ett utökat antal hembesök hos förstföderskor i särskilt utsatta områden. Detta är också ett sätt att tidigare upptäcka våld i nära relationer, hedersförtryck och för att motverka bidragsfusk.

Försöket med ett utökad hembesöksprogram i Rinkeby som utvärderats av forskare vid Karolinska Institutet, har visat på goda resultat. Arbetssättet, där barnhälsovården och en del av socialtjänstens föräldraskapsstöd gör gemensamma hembesök, har även spridit sig till fler områden i Stockholms län. Vi anser att arbetssättet borde bli riksnorm för att spridas till fler regioner och kommuner.

 

FÖRSLAG I MAJORITET

Uppdra till hälso- och sjukvårdsdirektören eller motsvarande att utreda förutsättningarna för ett utökat hembesöksprogram för invånarna i socialt utsatta områden.

 

FÖRSLAG I OPPOSITION

Väck uppmärksamhet och debatt genom att påtala den sämre hälsan i utanförskapsområden, behovet av särskilt stöd och integration vid familjebildning. Lägg en motion eller initiativ kring möjligheten till hembesöksprogram och gå ut i såväl traditionella som sociala medier.