Utökat RUT-avdrag

Facebook
Twitter
LinkedIn

För att underlätta för fler familjer att få livspusslet att gå ihop!

Kvinnor står för en större del av det obetalda hemarbetet. Det gör stor skillnad i ett längre perspektiv: en halvtimmes hushållsarbete om dagen motsvarar upp emot 5 års obetalt hemarbete under ett yrkesliv. RUT-avdraget har bidragit till en ökad jämställdhet i många familjer, när fler fått råd att köpa in avlastning med obetalt hemarbete, och kvinnor därmed kunnat arbeta mer.

Det bekräftas i Riksrevisionens granskning av reformen: ”hushåll med sammanboende par i åldern 26–56 år /../ (som hade fått rutavdrag med minst 5 000 kronor under året) ökade i genomsnitt sin sammanlagda arbetsinkomst med 2,5 procentenheter mer än liknande hushåll som inte hade köpt några ruttjänster. Det motsvarar omkring 27 000 kronor för ett genomsnittligt hushåll. Ökningen
finns framför allt i barnfamiljer.” (Riksrevisionen, 2020b). Familjer som fått råd att köpa in avlastning med obetalt hemarbete och har valt att göra det, har samtidigt gått upp i arbetstid. Det gynnar kvinnors livsinkomst och därmed makt över sitt eget liv. Att utöka RUT-avdraget, genom att höja taket och samtidigt bredda vilka tjänster som ingår, skulle troligen bidra till ökad jämställdhet.