Inrätta trygghetsstråk i stadskärnorna

Kvinnor upplever sig generellt mindre trygga i de offentliga rummen än män. Det behövs därför krafttag på flera olika nivåer för att öka den upplevda och faktiska tryggheten för kvinnor. Att som kvinna känna sig rädd när man rör sig på gator och torg eller reser i kollektivtrafiken är oacceptabelt i ett modernt samhälle. Att […]