Träning på arbetstid

Kvinnor rapporterar i betydligt större utsträckning att man mår psykiskt dåligt, kvinnor är också sjukskrivna i nästan dubbelt så stor utsträckning som män, vilket får konsekvenser för livsinkomster och framtida pensioner. Sjukfrånvaron är som högst inom vård- och omsorgsyrken samt för sociala tjänster, där en majoritet av de sysselsatta är kvinnor. Vid samma typ av […]