Erbjud barnomsorg från sex månaders ålder

En mer flexibel barnomsorg skulle öka möjligheterna och flexibiliteten för kvinnors deltagande på arbetsmarknaden. Det skulle inte minst vara betydelsefullt i de familjer som inte har andra möjligheter att få avlastning inom familjen med barnen. I Sverige erbjuds barnomsorg först från ett års ålder, vilket är ovanligt sent i en internationell jämförelse. I en majoritet […]

Nattomsorg Förskola, fritids och omsorg i hemmet under kvällstid – Göteborg

Intervju med Nina Miskovsky, kommunalråd i Göteborg. ”- Nina, du är kommunalråd i Göteborg med ansvar bland annat för sociala frågor. Vad har nattomsorg och omsorg under kvällstid betytt för dig?” ”- Ofantligt mycket! Hade jag inte haft Nattis så hade jag inte kunnat ha de uppdrag jag har idag” säger Nina Miskovsky. Sveriges näst […]

Avgiftsfri förskola 6 timmar per dag

För barn till föräldrar som går på försörjningsstöd eller är i etableringsfasen och deltar under motsvarande tid i motprestation. Tillgången till förskola är en förutsättning för en lyckad integration, både för nyanlända barn och föräldrar. Där kan kostnaden vara ett hinder för vissa. Därför bör förskolan vara avgiftsfri 6 timmar per dag om man är […]