Få, men uppföljbara krav i LOV

Kraven som ställs på aktörer som verkar inom Lagen om valfrihetssystem (LOV) bör utvecklas. Konkurrens är sunt. Att en patient eller brukare själv får välja vem som ska ge vård och omsorg är värdefullt och nödvändigt, men ställer också höga krav på utförararen. Dock ger en för kraftig reglering ett minskat utrymme för innovativa lösningar […]

Stärkta kvalitetskontrollfunktioner i LOV

För att en kommun eller region ska vara säker på att endast seriösa utförare ingår i LOV måste kvaliteten enkelt kunna följas upp. Detta ställer krav både på hur kvalitetskraven är utformade och de metoder som används för att följa upp kraven. Det måste dessutom vara lätt att utesluta leverantörer som inte uppfyller kraven eller […]

Uppmuntra initiativ som visar på en modern bild av företagare

Förebilder behövs för identifikationen och det är viktigt att dessa förebilder är mångsidiga – man behöver inte starta ett vårdföretag för att man är kvinna. Men det är heller inte fel att göra så. Det viktiga är att hitta sätt att belysa och lyfta upp initiativen. Vare sig det är med företagsbesök, föreläsningar, utse årets […]

Tydligare krav på motprestation

Där det blir konkreta konsekvenser om man inte deltar fullt ut i etableringsprogrammet. Kravet på motprestation på heltid måste förtydligas och om någon inte deltar enligt överenskommelse ska det få kännbara konsekvenser. Det kan exempelvis vara avslag på ansökan om försörjningsstöd. Det beslutet inkluderar en barnkonsekvensanalys i utredningen vid försörjningsstöd. Dialog sker med socialtjänstens enhet […]

Hel eller delad utbetalning av försörjningsstöd till kvinnan

Ett steg för att förbättra integrationen för kvinnor, stärka jämställdheten samt barnperspektivet är att kommunen som regel delar ut försörjningsstödet till kvinnan. Detta stärker kvinnans ställning och underlättar för kvinnor att lämna destruktiva relationer och hedersförtryck. Ofta har kvinnan huvudansvaret för barnen och genom detta används förhoppningsvis pengarna i första hand för barnens bästa. Psykiskt […]