Karriärkartläggningar

Lagstiftningen om lönekartläggning finns i diskrimineringslagen (2008:567): arbetsgivare ska arbeta för att upptäcka, åtgärda och förhindra löneskillnader som har samband med kön. Riksrevisionens utvärdering av lönekartläggningarna konstaterar att lönekartläggningarna sällan leder till att osakliga löneskillnader upptäcks, men att de samtidigt innebär en stor administrativ börda för arbetsgivarna. Idag är arbetsgivare skyldiga att göra en årlig […]

Få, men uppföljbara krav i LOV

Kraven som ställs på aktörer som verkar inom Lagen om valfrihetssystem (LOV) bör utvecklas. Konkurrens är sunt. Att en patient eller brukare själv får välja vem som ska ge vård och omsorg är värdefullt och nödvändigt, men ställer också höga krav på utförararen. Dock ger en för kraftig reglering ett minskat utrymme för innovativa lösningar […]

Uppmuntra initiativ som visar på en modern bild av företagare

Förebilder behövs för identifikationen och det är viktigt att dessa förebilder är mångsidiga – man behöver inte starta ett vårdföretag för att man är kvinna. Men det är heller inte fel att göra så. Det viktiga är att hitta sätt att belysa och lyfta upp initiativen. Vare sig det är med företagsbesök, föreläsningar, utse årets […]

Jobbinspiratörer

Det finns i dagsläget inga uppgifter på hur många utrikesfödda kvinnor som inte är inskrivna hos Arbetsförmedlingen trots att de saknar sysselsättning. Detta är kvinnor som saknar egen försörjning, sociala nätverk utanför hemmet och som när de uppnår pensionsålder kommer få låga pensioner. Därför är det viktigt att söka upp och etablera kontakt med dessa […]

Förenkla regelbördan för företagare

En företagare som satsar och etablerar sin verksamhet i din region och kommun tar ofta ett stort steg och gör en stor investering. Om företagets satsning medför att man behöver bygga, ha miljöinspektioner, ackreditera sig för kommunens LOV-verksamheter eller på annat sätt samverka så behöver kommunen och regionen vara en möjliggörare samt se sig som […]