Ta bort snabbhetspremien i föräldraförsäkringen

Snabbhetspremien är en regel som gör att kvinnor som får sitt andra barn inom 2,5 år efter det första ofta får högre föräldrapenning än dem som får sitt andra barn senare. Långvarig frånvaro från arbetsmarknaden gör det svårare att åter vända till arbete. I en studie från IFAU framgår att den höjda ersättningen från snabbhetspremien […]

Tydliggör råd om amning

En viktig faktor som förklarar varför kvinnor tar ut en större föräldraledighet tidigt är föreställningar om amning. Professor Agnes Wold och barnläkare Cecilia Chrapkowska skriver att svenska föräldrar är ”impregnerade med propaganda om vikten av bröstmjölk”, trots att skillnaden i hälsoeffekter mellan amning och bröstmjölksersättning är obetydlig (Chrapkowska & Wold, 2017). Även professorns Emily Oster […]

Sorgepeng vid missfall och spädbarnsdöd

Inför sorgepeng med 3 dagars ersättning till en kvinna som får missfall eller där barnet dör i plötslig spädbarnsdöd. Rätten ska även gälla hennes eventuella partner. I Nya Zeeland och Indien finns en särskild statlig ersättning för kvinnor som får missfall. I Nya Zeeland infördes nyligen lagen som ger kvinnan, och en eventuell partner, rätt […]

Utöka tiden med dubbeldagar till första två åren efter födseln

Det vill säga – möjliggör för föräldrarna att vara hemma samtidigt. År 2012 införde Sverige de så kallade dubbeldagarna, vilket innebär att båda föräldrarna kan ta ut föräldrapenning samtidigt. Genom att pappan kan stanna hemma tillsammans med mamman, kan mamman både vila och uppsöka vård för eventuella komplikationer efter födseln. Pappans närvaro i hemmet tillsammans […]

Gör alla dagar med föräldrapenning till dubbeldagar

Det vill säga – möjliggör för föräldrarna att vara hemma samtidigt. År 2012 införde Sverige de så kallade dubbeldagarna, vilket innebär att båda föräldrarna kan ta ut föräldrapenning samtidigt. Genom att pappan kan stanna hemma tillsammans med mamman, kan mamman både vila och uppsöka vård för eventuella komplikationer efter födseln. Pappans närvaro i hemmet tillsammans […]

Utbildning våld i nära relation – Skurup

För att nå framgång och förändring krävs det att hela organisationen jobbar åt samma håll. Därför är det viktigt att vara tydlig med förväntningar, vilja och mål, främst från det politiska styret men även i de frågor där det är möjligt att visa på tydlighet från den samlade politiken, säger Åsa Ekblad, ordförande socialutskottet i […]

Utbilda fler barnmorskor – Stockholm

Utbilda fler barnmorskor. Jonas Lilleberg Eriksson, tidigare politiskt sakkunnig i Region Stockholm. Barnmorskor och specialistsjuksköterskor är bristyrken över hela landet. För att locka sjuksköterskor att bli specialistsjuksköterskor eller barnmorskor har vissa regioner valt att erbjuda en betald specialistutbildning eller vidareutbildning. Det kan innebära att sjuksköterskan behåller hela eller delar av sin lön under utbildningen. Vissa […]

Jobbinspiratörer / Stadsdelsmammor Helsingborg

Intervju med Richard Lundberg, ordförande i arbetsmarknadsnämnden i Helsingborg. I Helsingborg har man infört något som kallas för stadsdelsmammor, en form av jobbinspiratörer. Där man tar tillvara lokala krafter och eldsjälar med områdeskännedom och lokal anknytning genom att rekrytera kvinnor som är kända i området. Många av dessa kvinnor har själva gått från utanförskap till […]

Avsätt tid till studie- och yrkesvägledning (SYV) i timplanen

Det finns stora fördelar med att tidigt introducera studie- och yrkesvägledning (SYV) i skolan. Idag finns ingen tid reserverad i timplanen för SYV, vilket gör det svårt att bedriva ett systematiskt arbete. Genom att visa på olika vägar i yrkeslivet ger man eleverna en bättre grund att stå på för att kunna göra ett genomtänkt […]

Förlossningsrädda ska i så stor utsträckning som möjligt ha samma barnmorska

Som gravid möter man inte samma barnmorska under graviditeten som vid förlossningen. Mer än varannan kvinna efterfrågar en större kontinuitet i mödrahälsovården och vill att det ska vara samma barnmorska under graviditeten som vid förlossningen och tiden därefter.   Studier visar också på positiva effekter med kontinuitet i vårdkedjan, bland annat färre ingrepp under förlossningen, […]