Ta bort snabbhetspremien i föräldraförsäkringen

Snabbhetspremien är en regel som gör att kvinnor som får sitt andra barn inom 2,5 år efter det första ofta får högre föräldrapenning än dem som får sitt andra barn senare. Långvarig frånvaro från arbetsmarknaden gör det svårare att åter vända till arbete. I en studie från IFAU framgår att den höjda ersättningen från snabbhetspremien […]

Tydliggör råd om amning

En viktig faktor som förklarar varför kvinnor tar ut en större föräldraledighet tidigt är föreställningar om amning. Professor Agnes Wold och barnläkare Cecilia Chrapkowska skriver att svenska föräldrar är ”impregnerade med propaganda om vikten av bröstmjölk”, trots att skillnaden i hälsoeffekter mellan amning och bröstmjölksersättning är obetydlig (Chrapkowska & Wold, 2017). Även professorns Emily Oster […]

Utbildning våld i nära relation – Skurup

För att nå framgång och förändring krävs det att hela organisationen jobbar åt samma håll. Därför är det viktigt att vara tydlig med förväntningar, vilja och mål, främst från det politiska styret men även i de frågor där det är möjligt att visa på tydlighet från den samlade politiken, säger Åsa Ekblad, ordförande socialutskottet i […]

Utbilda fler barnmorskor – Stockholm

Utbilda fler barnmorskor. Jonas Lilleberg Eriksson, tidigare politiskt sakkunnig i Region Stockholm. Barnmorskor och specialistsjuksköterskor är bristyrken över hela landet. För att locka sjuksköterskor att bli specialistsjuksköterskor eller barnmorskor har vissa regioner valt att erbjuda en betald specialistutbildning eller vidareutbildning. Det kan innebära att sjuksköterskan behåller hela eller delar av sin lön under utbildningen. Vissa […]

Nattomsorg Förskola, fritids och omsorg i hemmet under kvällstid – Göteborg

Intervju med Nina Miskovsky, kommunalråd i Göteborg. ”- Nina, du är kommunalråd i Göteborg med ansvar bland annat för sociala frågor. Vad har nattomsorg och omsorg under kvällstid betytt för dig?” ”- Ofantligt mycket! Hade jag inte haft Nattis så hade jag inte kunnat ha de uppdrag jag har idag” säger Nina Miskovsky. Sveriges näst […]

Karriärkartläggningar

Lagstiftningen om lönekartläggning finns i diskrimineringslagen (2008:567): arbetsgivare ska arbeta för att upptäcka, åtgärda och förhindra löneskillnader som har samband med kön. Riksrevisionens utvärdering av lönekartläggningarna konstaterar att lönekartläggningarna sällan leder till att osakliga löneskillnader upptäcks, men att de samtidigt innebär en stor administrativ börda för arbetsgivarna. Idag är arbetsgivare skyldiga att göra en årlig […]

Få, men uppföljbara krav i LOV

Kraven som ställs på aktörer som verkar inom Lagen om valfrihetssystem (LOV) bör utvecklas. Konkurrens är sunt. Att en patient eller brukare själv får välja vem som ska ge vård och omsorg är värdefullt och nödvändigt, men ställer också höga krav på utförararen. Dock ger en för kraftig reglering ett minskat utrymme för innovativa lösningar […]

Stärkta kvalitetskontrollfunktioner i LOV

För att en kommun eller region ska vara säker på att endast seriösa utförare ingår i LOV måste kvaliteten enkelt kunna följas upp. Detta ställer krav både på hur kvalitetskraven är utformade och de metoder som används för att följa upp kraven. Det måste dessutom vara lätt att utesluta leverantörer som inte uppfyller kraven eller […]

Uppmuntra initiativ som visar på en modern bild av företagare

Förebilder behövs för identifikationen och det är viktigt att dessa förebilder är mångsidiga – man behöver inte starta ett vårdföretag för att man är kvinna. Men det är heller inte fel att göra så. Det viktiga är att hitta sätt att belysa och lyfta upp initiativen. Vare sig det är med företagsbesök, föreläsningar, utse årets […]

Förlossningsrädda ska i så stor utsträckning som möjligt ha samma barnmorska

Som gravid möter man inte samma barnmorska under graviditeten som vid förlossningen. Mer än varannan kvinna efterfrågar en större kontinuitet i mödrahälsovården och vill att det ska vara samma barnmorska under graviditeten som vid förlossningen och tiden därefter.   Studier visar också på positiva effekter med kontinuitet i vårdkedjan, bland annat färre ingrepp under förlossningen, […]