Tillgänglig specialistvård i varje region avseende förlossningsskador

En viktig del i att kvinnor med förlossningsskador får en fullgod vård är att det i varje region finns specialistvård med kompetens för förlossningsskador som kan hantera både vanliga och ovanliga skador. Det är inte helt ovanligt att kvinnor vittnar om att deras förlossningsskador inte har tagits på allvar, att de inte fått en fullgod […]

Elevhälsan ska ha rutiner för handläggning av elever med misstänkt endometrios

Endometrios är en östrogenberoende sjukdom som innebär att vävnad som liknar livmoderslemhinna växer utanför livmoderhålan. Ungefär en av tio kvinnor i fertil ålder beräknas ha endometrios. Detta ger svår menssmärta och kan även orsaka svårigheter att bli gravid. De drabbade lider ofta av svår smärta under stora delar av livet. Sedan 2018 finns det nationella […]

Förebygg och förhindra hedersrelaterat våld och förtryck

Utövandet av hedersrelaterat våld och förtryck är en kränkning av den enskildes fri- och rättigheter. Kontroll av flickors och kvinnors sexualitet är central i en hederskontext och baseras på att individen är underordnad kollektivet. Bevakning är medlet för att hålla hedern intakt, och detta innebär begränsning och kontroll av individers tillvaro. Denna kontroll tar sig […]

Utökat hembesöksprogram för förstföderskor i utanförskapsområden

Familjer i utanförskapsområden är särskilt utsatta för risker när det gäller ohälsa, ekonomisk otrygghet och sämre psykisk hälsa. Därför bör man sätta in tidiga insatser från hälso- och sjukvården och kommunen. Redan innan barnet är fött är det viktigt att erbjuda ett utökat antal hembesök hos förstföderskor i särskilt utsatta områden. Detta är också ett […]

Jobbinspiratörer

Det finns i dagsläget inga uppgifter på hur många utrikesfödda kvinnor som inte är inskrivna hos Arbetsförmedlingen trots att de saknar sysselsättning. Detta är kvinnor som saknar egen försörjning, sociala nätverk utanför hemmet och som när de uppnår pensionsålder kommer få låga pensioner. Därför är det viktigt att söka upp och etablera kontakt med dessa […]

Förenkla regelbördan för företagare

En företagare som satsar och etablerar sin verksamhet i din region och kommun tar ofta ett stort steg och gör en stor investering. Om företagets satsning medför att man behöver bygga, ha miljöinspektioner, ackreditera sig för kommunens LOV-verksamheter eller på annat sätt samverka så behöver kommunen och regionen vara en möjliggörare samt se sig som […]

Träning på arbetstid

Kvinnor rapporterar i betydligt större utsträckning att man mår psykiskt dåligt, kvinnor är också sjukskrivna i nästan dubbelt så stor utsträckning som män, vilket får konsekvenser för livsinkomster och framtida pensioner. Sjukfrånvaron är som högst inom vård- och omsorgsyrken samt för sociala tjänster, där en majoritet av de sysselsatta är kvinnor. Vid samma typ av […]