Ta bort snabbhetspremien i föräldraförsäkringen

Snabbhetspremien är en regel som gör att kvinnor som får sitt andra barn inom 2,5 år efter det första ofta får högre föräldrapenning än dem som får sitt andra barn senare. Långvarig frånvaro från arbetsmarknaden gör det svårare att åter vända till arbete. I en studie från IFAU framgår att den höjda ersättningen från snabbhetspremien […]

Tydliggör råd om amning

En viktig faktor som förklarar varför kvinnor tar ut en större föräldraledighet tidigt är föreställningar om amning. Professor Agnes Wold och barnläkare Cecilia Chrapkowska skriver att svenska föräldrar är ”impregnerade med propaganda om vikten av bröstmjölk”, trots att skillnaden i hälsoeffekter mellan amning och bröstmjölksersättning är obetydlig (Chrapkowska & Wold, 2017). Även professorns Emily Oster […]

Sorgepeng vid missfall och spädbarnsdöd

Inför sorgepeng med 3 dagars ersättning till en kvinna som får missfall eller där barnet dör i plötslig spädbarnsdöd. Rätten ska även gälla hennes eventuella partner. I Nya Zeeland och Indien finns en särskild statlig ersättning för kvinnor som får missfall. I Nya Zeeland infördes nyligen lagen som ger kvinnan, och en eventuell partner, rätt […]

Utökat RUT-avdrag

För att underlätta för fler familjer att få livspusslet att gå ihop! Kvinnor står för en större del av det obetalda hemarbetet. Det gör stor skillnad i ett längre perspektiv: en halvtimmes hushållsarbete om dagen motsvarar upp emot 5 års obetalt hemarbete under ett yrkesliv. RUT-avdraget har bidragit till en ökad jämställdhet i många familjer, […]

Utöka tiden med dubbeldagar till första två åren efter födseln

Det vill säga – möjliggör för föräldrarna att vara hemma samtidigt. År 2012 införde Sverige de så kallade dubbeldagarna, vilket innebär att båda föräldrarna kan ta ut föräldrapenning samtidigt. Genom att pappan kan stanna hemma tillsammans med mamman, kan mamman både vila och uppsöka vård för eventuella komplikationer efter födseln. Pappans närvaro i hemmet tillsammans […]

Gör alla dagar med föräldrapenning till dubbeldagar

Det vill säga – möjliggör för föräldrarna att vara hemma samtidigt. År 2012 införde Sverige de så kallade dubbeldagarna, vilket innebär att båda föräldrarna kan ta ut föräldrapenning samtidigt. Genom att pappan kan stanna hemma tillsammans med mamman, kan mamman både vila och uppsöka vård för eventuella komplikationer efter födseln. Pappans närvaro i hemmet tillsammans […]

Större flexibilitet att överföra dagar med föräldrapenning

Frågor om samhällets ekonomiska stöd runt föräldraskap aktualiserar frågor om individens frihet, ekonomisk jämställdhet och samhällets funktionssätt. Föräldraförsäkringen är till för både föräldrar och barn: föräldrar ska kunna arbeta och barn ska ges förutsättningar för att kunna vara med sina föräldrar. Kvinnor är sjukskrivna i dubbelt så hög utsträckning som män, och risken för utmattningssyndrom […]

Avskaffa bostadsbidraget och inför ett extra barnbidrag för ensamstående föräldrar

Det ska alltid löna sig att arbeta. Bostadsbidraget riskerar att göra att det inte lönar sig att arbeta mer, eftersom bidraget då riskerar att minska eller försvinna. Att människor med låga inkomster har höga marginaleffekter är skadligt för drivkrafterna att arbeta. Riksrevisionen bekräftar detta i sin granskning Bostadsbidraget – ur ett fördelnings- och arbetsmarknadsperspektiv: ”Ensamstående […]