Utbildning våld i nära relation – Skurup

För att nå framgång och förändring krävs det att hela organisationen jobbar åt samma håll. Därför är det viktigt att vara tydlig med förväntningar, vilja och mål, främst från det politiska styret men även i de frågor där det är möjligt att visa på tydlighet från den samlade politiken, säger Åsa Ekblad, ordförande socialutskottet i […]

Jobbinspiratörer / Stadsdelsmammor Helsingborg

Intervju med Richard Lundberg, ordförande i arbetsmarknadsnämnden i Helsingborg. I Helsingborg har man infört något som kallas för stadsdelsmammor, en form av jobbinspiratörer. Där man tar tillvara lokala krafter och eldsjälar med områdeskännedom och lokal anknytning genom att rekrytera kvinnor som är kända i området. Många av dessa kvinnor har själva gått från utanförskap till […]

Ersätt samhällsorienteringen med en ny Sverigeintroduktion

Det är enligt lag reglerat att kommuner ska erbjuda samhällsorientering för nyanlända. Lagen (2010:1138) reglerar att samhällsorienteringen ska omfatta 100 timmar och att det är kommunen som bestämmer hur samhällsorienteringen ska utformas. Det finns däremot ingen kursplan eller ämnesplan som i andra utbildningar utan man presenterar åtta teman som ska behandlas och kommunerna ansvarar helt […]

Säkerställ att kunskap och kompetens om hedersrelaterat våld och förtryck för socialtjänst och skola finns i varje kommun.

Kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck är grundläggande för att så tidigt som möjligt se och känna igen olika uttryck för detta hos flickor, kvinnor men även pojkar. Därför bör socialtjänstens arbete mot HRV (hedersrelaterat våld) utvecklas med en systematisk uppföljning och kvalitetsarbetet förstärkas i syfte att öka upptäckten av våldsutsatta och våldsutövare. Det är […]

Tydligare krav på motprestation

Där det blir konkreta konsekvenser om man inte deltar fullt ut i etableringsprogrammet. Kravet på motprestation på heltid måste förtydligas och om någon inte deltar enligt överenskommelse ska det få kännbara konsekvenser. Det kan exempelvis vara avslag på ansökan om försörjningsstöd. Det beslutet inkluderar en barnkonsekvensanalys i utredningen vid försörjningsstöd. Dialog sker med socialtjänstens enhet […]

Avgiftsfri förskola 6 timmar per dag

För barn till föräldrar som går på försörjningsstöd eller är i etableringsfasen och deltar under motsvarande tid i motprestation. Tillgången till förskola är en förutsättning för en lyckad integration, både för nyanlända barn och föräldrar. Där kan kostnaden vara ett hinder för vissa. Därför bör förskolan vara avgiftsfri 6 timmar per dag om man är […]

Språkförskola för barn från 1 år till föräldrar i etableringsfasen

Med ett etableringsprogram som ska motsvara heltid och tydligt fokus på att bli självförsörjande. Behövs också kvinnors deltagande stärkas och tydliggöras. Idag blir kvinnor ofta hemma med barn och männen deltar i etableringsprogram detta medför att många nyanlända kvinnor därför isoleras när de är föräldralediga och ju längre tid som går utan att de aktiveras […]

Utöka etableringsprogrammet

Förbättra innehållet i etableringsprogrammet som ska motsvara heltid, med tydligt fokus på att bli självförsörjande. Integration i kommunen från första dagen ska vara ett tydligt budskap. Vi vill därför skapa en snabbare och tydligare arbetslinje. Genom att inför krav på motprestation. Därför bör det kommunala aktivitetskravet förstärkas och implementeras fullt ut, så att innehållet i […]

Förebygg och förhindra hedersrelaterat våld och förtryck

Utövandet av hedersrelaterat våld och förtryck är en kränkning av den enskildes fri- och rättigheter. Kontroll av flickors och kvinnors sexualitet är central i en hederskontext och baseras på att individen är underordnad kollektivet. Bevakning är medlet för att hålla hedern intakt, och detta innebär begränsning och kontroll av individers tillvaro. Denna kontroll tar sig […]