Ta bort snabbhetspremien i föräldraförsäkringen

Snabbhetspremien är en regel som gör att kvinnor som får sitt andra barn inom 2,5 år efter det första ofta får högre föräldrapenning än dem som får sitt andra barn senare. Långvarig frånvaro från arbetsmarknaden gör det svårare att åter vända till arbete. I en studie från IFAU framgår att den höjda ersättningen från snabbhetspremien […]

Tydliggör råd om amning

En viktig faktor som förklarar varför kvinnor tar ut en större föräldraledighet tidigt är föreställningar om amning. Professor Agnes Wold och barnläkare Cecilia Chrapkowska skriver att svenska föräldrar är ”impregnerade med propaganda om vikten av bröstmjölk”, trots att skillnaden i hälsoeffekter mellan amning och bröstmjölksersättning är obetydlig (Chrapkowska & Wold, 2017). Även professorns Emily Oster […]

Sorgepeng vid missfall och spädbarnsdöd

Inför sorgepeng med 3 dagars ersättning till en kvinna som får missfall eller där barnet dör i plötslig spädbarnsdöd. Rätten ska även gälla hennes eventuella partner. I Nya Zeeland och Indien finns en särskild statlig ersättning för kvinnor som får missfall. I Nya Zeeland infördes nyligen lagen som ger kvinnan, och en eventuell partner, rätt […]

Utbilda fler barnmorskor – Stockholm

Utbilda fler barnmorskor. Jonas Lilleberg Eriksson, tidigare politiskt sakkunnig i Region Stockholm. Barnmorskor och specialistsjuksköterskor är bristyrken över hela landet. För att locka sjuksköterskor att bli specialistsjuksköterskor eller barnmorskor har vissa regioner valt att erbjuda en betald specialistutbildning eller vidareutbildning. Det kan innebära att sjuksköterskan behåller hela eller delar av sin lön under utbildningen. Vissa […]

Minska förekomsten av delade turer

Dagens schemaläggning av omsorgspersonal är kontraproduktiv. Inte minst ofrivilligt delade turer bidrar till stress, problem med vila och riskerar att bidra till ökade sjukskrivningstal. En delad tur är ett uppdelat arbetspass med obetalda uppehåll i själva arbetspasset. Det obetalda uppehållet är längre än en normal rast. Delade turer är ofta varken omtyckta eller önskade bland […]

Få, men uppföljbara krav i LOV

Kraven som ställs på aktörer som verkar inom Lagen om valfrihetssystem (LOV) bör utvecklas. Konkurrens är sunt. Att en patient eller brukare själv får välja vem som ska ge vård och omsorg är värdefullt och nödvändigt, men ställer också höga krav på utförararen. Dock ger en för kraftig reglering ett minskat utrymme för innovativa lösningar […]

Stärkta kvalitetskontrollfunktioner i LOV

För att en kommun eller region ska vara säker på att endast seriösa utförare ingår i LOV måste kvaliteten enkelt kunna följas upp. Detta ställer krav både på hur kvalitetskraven är utformade och de metoder som används för att följa upp kraven. Det måste dessutom vara lätt att utesluta leverantörer som inte uppfyller kraven eller […]

Förlossningsrädda ska i så stor utsträckning som möjligt ha samma barnmorska

Som gravid möter man inte samma barnmorska under graviditeten som vid förlossningen. Mer än varannan kvinna efterfrågar en större kontinuitet i mödrahälsovården och vill att det ska vara samma barnmorska under graviditeten som vid förlossningen och tiden därefter.   Studier visar också på positiva effekter med kontinuitet i vårdkedjan, bland annat färre ingrepp under förlossningen, […]

Tillgänglig specialistvård i varje region avseende förlossningsskador

En viktig del i att kvinnor med förlossningsskador får en fullgod vård är att det i varje region finns specialistvård med kompetens för förlossningsskador som kan hantera både vanliga och ovanliga skador. Det är inte helt ovanligt att kvinnor vittnar om att deras förlossningsskador inte har tagits på allvar, att de inte fått en fullgod […]

Elevhälsan ska ha rutiner för handläggning av elever med misstänkt endometrios

Endometrios är en östrogenberoende sjukdom som innebär att vävnad som liknar livmoderslemhinna växer utanför livmoderhålan. Ungefär en av tio kvinnor i fertil ålder beräknas ha endometrios. Detta ger svår menssmärta och kan även orsaka svårigheter att bli gravid. De drabbade lider ofta av svår smärta under stora delar av livet. Sedan 2018 finns det nationella […]