Stärkta kvalitetskontrollfunktioner i LOV

För att en kommun eller region ska vara säker på att endast seriösa utförare ingår i LOV måste kvaliteten enkelt kunna följas upp. Detta ställer krav både på hur kvalitetskraven är utformade och de metoder som används för att följa upp kraven. Det måste dessutom vara lätt att utesluta leverantörer som inte uppfyller kraven eller […]

Tydliggör programmeringen i skolan

Det råder idag brist på kvalificerade personer inom Tech branschen och en särskild brist på kvinnor. Företrädare för Tech branschen lyfter själva mer programmering i skolan som ett sätt att få fler och även kvinnor att vilja jobba inom branschen. Genom mer programmering i skolan kan unga kvinnor lättare skapa sig en uppfattning om hur […]

Avsätt tid till studie- och yrkesvägledning (SYV) i timplanen

Det finns stora fördelar med att tidigt introducera studie- och yrkesvägledning (SYV) i skolan. Idag finns ingen tid reserverad i timplanen för SYV, vilket gör det svårt att bedriva ett systematiskt arbete. Genom att visa på olika vägar i yrkeslivet ger man eleverna en bättre grund att stå på för att kunna göra ett genomtänkt […]

Uppmuntra initiativ som visar på en modern bild av företagare

Förebilder behövs för identifikationen och det är viktigt att dessa förebilder är mångsidiga – man behöver inte starta ett vårdföretag för att man är kvinna. Men det är heller inte fel att göra så. Det viktiga är att hitta sätt att belysa och lyfta upp initiativen. Vare sig det är med företagsbesök, föreläsningar, utse årets […]

Elevhälsan ska ha rutiner för handläggning av elever med misstänkt endometrios

Endometrios är en östrogenberoende sjukdom som innebär att vävnad som liknar livmoderslemhinna växer utanför livmoderhålan. Ungefär en av tio kvinnor i fertil ålder beräknas ha endometrios. Detta ger svår menssmärta och kan även orsaka svårigheter att bli gravid. De drabbade lider ofta av svår smärta under stora delar av livet. Sedan 2018 finns det nationella […]

Säkerställ att kunskap och kompetens om hedersrelaterat våld och förtryck för socialtjänst och skola finns i varje kommun.

Kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck är grundläggande för att så tidigt som möjligt se och känna igen olika uttryck för detta hos flickor, kvinnor men även pojkar. Därför bör socialtjänstens arbete mot HRV (hedersrelaterat våld) utvecklas med en systematisk uppföljning och kvalitetsarbetet förstärkas i syfte att öka upptäckten av våldsutsatta och våldsutövare. Det är […]

Tydligare krav på motprestation

Där det blir konkreta konsekvenser om man inte deltar fullt ut i etableringsprogrammet. Kravet på motprestation på heltid måste förtydligas och om någon inte deltar enligt överenskommelse ska det få kännbara konsekvenser. Det kan exempelvis vara avslag på ansökan om försörjningsstöd. Det beslutet inkluderar en barnkonsekvensanalys i utredningen vid försörjningsstöd. Dialog sker med socialtjänstens enhet […]

Avgiftsfri förskola 6 timmar per dag

För barn till föräldrar som går på försörjningsstöd eller är i etableringsfasen och deltar under motsvarande tid i motprestation. Tillgången till förskola är en förutsättning för en lyckad integration, både för nyanlända barn och föräldrar. Där kan kostnaden vara ett hinder för vissa. Därför bör förskolan vara avgiftsfri 6 timmar per dag om man är […]

Språkförskola för barn från 1 år till föräldrar i etableringsfasen

Med ett etableringsprogram som ska motsvara heltid och tydligt fokus på att bli självförsörjande. Behövs också kvinnors deltagande stärkas och tydliggöras. Idag blir kvinnor ofta hemma med barn och männen deltar i etableringsprogram detta medför att många nyanlända kvinnor därför isoleras när de är föräldralediga och ju längre tid som går utan att de aktiveras […]